LAAKA

LAAKA

Rahoituslähteet: OPH

Projektin kesto: 1.8.2013 - 31.12.2014

Kokonaisbudjetti: 127 300,00 €

Kohderyhmä: Toisen asteen ammatillisen koulutuksen opiskelijat ja asiantuntijat


Tavoitteet:

Kehittää ja toteuttaa opetussuunnitelmien perusteiden mukaisia laadukkaita, ulkomailla suoritettavia työssäoppimisjaksoja osana kansainvälistä ammatillista kilpailutoimintaa

Tarjota koulutuksen järjestäjille ja opettajille mahdollisuuksia osallistua kansainvälisiin työelämäjaksoihin ja kehittää ammattiosaamistaan muuttuvan työelämän tarpeiden mukaisesti


Tulokset:

Hanketietoutta levitetään Taitaja Lahti 2014 kilpailujen yhteydessä sekä Euroskills ja Worldskills - tapahtumissa


Yhteistyötahot:

Ylä-Savon , Jyväskylän, Lapin ,Oulun seudun, Kouvolan seudun ja Länsi- Uudenmaan ammattiopistot, Turun ammattiopistosäätiö, Turun ammatti-instituutti, Koulutuskeskus Sapaus, Savon ja Loimaan ammatti - ja aikuisopistot, Salon seudun ammattiopisto sekä Tampereen seudun ammattiopistot


Yritysyhteistyökumppanit:

Festo Finland, Teknologiateollisuus ry. sekä LVI-tekniset Urakoitsijat LVI-TU ry.

Yhteistyökumppaneina lisäksi 11 eurooppalaista yritystä ja koulutusorganisaatiota


Koordinaattori:

Matti Haapanen, kv-kilpailukoordinaattori,Turun ammatti-instituutti
matti.haapanen@turku.fi

YSAO:n yhteyshenkilö: 
kv-koordinaattori Raija Perälä
raija.perala@ysao.fiPäivitetty: 30.12.2016 tuija.kokkonen@ysao.fi