Kiva duuni tutuksi


Kiva Duuni Tutuksi – joustavasti työelämään

Rahoituslähteet: Opetushallitus ja Ysao

Projektin kesto: 28.5.2012 - 31.12.2013

Kokonaisbudjetti: 42 857 €

Kohderyhmä: Ylä-Savon ammattiopiston opiskelijat, Alueen yhteistyöperuskoulun oppilaat, Ylä-Savon ohjausverkosto, opiskelijapalveluverkosto, oppilaiden ja opiskelijoiden huoltajat, ohjauksen sidosryhmät ja verkostot, alueen yritykset ja työpaikat.

Projektin tavoitteet: Aikaansaada toimiva moniammatillisen ohjauksen malli Ylä-Savon keskeisille oppilaan ja opiskelijan ohjaustoimijoille, jolla ohjataan nuorta perusopetuksen ylä-luokilta ammatilliseen koulutukseen ja joustavasti toiselta asteelta työelämään. Tähän tavoitteeseen pyritään TET – ja TOP ja kesätyöpaikkojen hakemisen tehostamisella, työelämään tutustumisen ja jatkokoulutusvaihtoehtojen yhteensovittamisen tehostamisella, toisen asteen jatkokoulutuspaikkojen hyödyntämisellä harjoitushauissa, toisen asteen ammatillisen koulutuksen opiskelijoiden työnhaku- ja kesätyönhakuvalmiuksien tukemisella ja ohjausväen koulutuksella.
Tulokset: Tukea perusopetuksen oppilaiden jatko-opintoihin suuntautumista tehostamalla ja yhteen sovittamalla opinto-ohjausta, työelämään tutustumista ja jatkokoulutuksiin tutustumista. Saada palautetta oppilaiden kokemuksista työelämää ja jatkokoulutukseen tutustumisista kehittämistä varten
Tukea toisen asteen ammatillisten opiskelijoiden työllistymistä tehostamalla työhakua sekä kesätyön että valmistumisvaiheen osalta.

Yhteistyötahot: Perusopetus, Vieremän ylä-koulu, oppilaat ja huoltajat, Ylä-Savon kehitys oy, Pohjois-SavonTE-palvelut, Ylä-Savon ohjausväki.

Yhteyshenkilö:
Antti Ronkainen projektivastaava Ylä-Savon ammattiopisto
antti.ronkainen@ysao.fi puh 0401778577
Rahoittajia:
131274_OPH_hankelogo.jpgEakr.jpg   eu_sosiaalirahasto_pieni_logo.jpg   vipuvoimaaEU_.gif  
ELY_LA01_Logo___FI_B____RGB.JPG


Päivitetty: 8.9.2020 anttoni.virpi@ysao.fi