Kartturi

KARTTURI

 
 KARTTURI_rgb.gif  


Kartturi - Ammatillisen koulutuksen työelämävastaavuuden kehittäminen yhteistyössä yritysten kanssa

Projektin nimi:
Kartturi - Ammatillisen koulutuksen työelämävastaavuuden kehittäminen yhteistyössä yritysten kanssa

Rahoituslähteet:
ESR, toimintalinja 3 Pohjois-Savon ja Etelä-Savon ELY-keskukset

Projektin kesto:
1.9.2010–31.8.2012

Kokonaisbudjetti:
684 401 euroa


Kohderyhmä:

•ammatillisen koulutuksen opettajat
•osallistuvat yritykset
Projektin tavoitteet:

•Elinkeinoelämän ja oppilaitosten yhteistyön tiivistäminen ja systematisointi

•Alueellisen ammatillisen koulutuksen laadullisen ennakointimallin rakentaminen ja pilotointi yhteistyössä yritysten, yrittäjäjärjestöjen ja toimialajärjestöjen kanssa

•Ammatillisen koulutuksen laadun kehittäminen ja opettajien osaamisen lisääminen

•Ammatillisen koulutuksen työelämävastaavuuden parantaminen


Projektin tuotokset:

•osaamis- ja työvoimatarpeita koskevan tiedon siirtyminen eri toimijoiden välillä

•oppilaitosten ja yritysten tiivis yhteistyö

•maakuntakohtaisten toimialafoorumien syntyminen

•oppilaitoskohtaisen, seudullisen, maakuntakohtaisen ja toimialakohtaisen ennakoinnin tehostuminen

•pysyvät laadullisen ennakoinnin prosessit

•oppilaitosten yhteistyö koulutusten suunnittelussa ja toteuttamisessa

•työelämälähtöinen opetus ja opetusjärjestelyt


Yhteistyötahot:
Savon koulutuskuntayhtymä

Kuopion Yrittäjät ry

Etelä-Savon koulutus Oy

Itä-Savon koulutuskuntayhtymä


Yhteystiedot:
projektipäällikkö Leena Toivanen, Ylä-Savon koulutuskuntayhtymä

puh 0400 792 830
leena.toivanen@ysao.fiprojektiassistentti Miia Bovellan, Ylä-Savon koulutuskuntayhtymä

puh 0400-799829

miia.bovellan@ysao.fi 
 vipuvoimaaEU_.gif      ELY_LA01_Logo___FI_B____RGB.JPG  eu_sosiaalirahasto_pieni_logo.jpg

Päivitetty: 29.1.2015 tuija.kokkonen@ysao.fi