Kaivannais- ja energiateollisuus

Etusivu / Suomeksi / Info / Kehittämispalvelut / Projektien esittelyt / Kaivannais- ja energiateollisuus
Kaivannais- ja energiateollisuuden TYKE 2012

Rahoituslähteet: Opetushallitus

Projektin kesto: 22.10.2012 – 31.12.2013

Kokonaisbudjetti: 306 666 euroa
Ylä-Savon koulutuskuntayhtymän osuus 33 079 euroa

Kohderyhmä: opetushenkilöstö

Projektin tavoitteet: Kartoitetaan, mitä osaamista koulutusten järjestäjiltä edellytetään alueella kasvavaan kaivannais- ja energia-alan koulutustarpeisiin vastaamiseksi.

Muodostetaan oppilaitos- ja yritysverkosto, joka yhdessä alkaa suunnitella ja tuotteistamaan ammatillista aikuiskoulutusta kaivannais- ja energia-alan tarpeisiin kukin omaa erikoisosaamistaan, laitekantaansa sekä oppimisympäristöjään hyödyntäen.

Tulokset: Osaamisen kartoittamisen kautta alueen kaivannais- ja energia-alan yritykset saavat selville oman organisaation osaamiskapeikot ja koulutustarpeet suhteessa heidän yrityksen strategisiin ja toiminnallisiin tavoitteisiinsa. Peilataan kartoitus tulosten pohjalta, mitä osaamista hankkeessa mukana olevilla koulutuksen järjestäjillä jo on ja tehdään suunnitelma puuttuvan osaamisen hankkimiseksi.

Yhteistyötahot: kaivannais- ja energia-alan yritykset

Yhteyshenkilö:
hankekoordinaattori Onni Piippo
Ylä-Savon koulutuskuntayhtymä 
onni.piippo@ysao.fi
Puh. 0400 793 373

ELY_LA01_Logo___FI_B____RGB.JPG   131274_OPH_hankelogo.jpg

Päivitetty: 29.1.2015 tuija.kokkonen@ysao.fi