Kaikilla on ikä

Kaikilla on ikä


Kaikilla on ikä – ikäjohtamisen mahdollisuudet työurien pidentämisessä ja työhyvinvoinnin kehittämisessä

Taustaa:

Väestön ikärakenteessa ja toimintaympäristössä tapahtuvat nopeat muutokset sekä tehokkuusvaatimusten lisääntyminen, jatkuva kiire ja elinikäisen oppimisen tarve ovat suuri haaste työnantajille ja työntekijöille. Työurien pidentämisen ja toiminnan tehostamisen ohella ikäjohtamiseen, työssä jaksamiseen ja työhyvinvointiin liittyvät kehittämistarpeet ovat nousseet näkyvästi esille.

Väestön ikääntyminen ja ikäjohtamisen tarpeellisuus on esillä yhteiskunnallisessa keskustelussa ja myös työpaikat ovat tiedostaneet uudenlaisen tilanteen, jossa resurssista kilpaillaan: tulevaisuudessa työvoiman kysyntä ylittää tarjonnan ja asettaa myös työpaikoille uudenlaisia haasteita.

Tässä hankkeessa ikäjohtamista lähestytään erityisesti kyvykkyyksien johtamisen (talent management) ja erilaisuuden johtamisen (diversity management) näkökulmista. Kyvykkyyksien ja osaamisen johtamisella tarkoitetaan henkilöstövoimavarojen johtamista koko työuran ajan sen eri vaiheissa.

Hankkeen kesto: 1.4.2012 – 30.6.2014

Keskeiset toimenpiteet:

- Ikäjohtamisen ajankohtaisseminaarisarja (UEF)
- Ikäjohtamisen valmennusohjelma esimiehille (UEF)
- Ikäohjelman laadinta (UEF, YSAO, Savonia)
- Ikäohjelman laadintaa tukeva koulutus (Savonia)
- Työkyvyn ylläpito ja eri-ikäisten yrittäjien yhteistyö mikro/naisyrityksissä (YSAO)
- Työntekijät kehittämässä omaa työympäristöään luovilla menetelmillä (KRY)
- Ikäjohtamisen ja sukupolvijohtamisen työpaikkakohtaiset pilotoinnit (UEF, YSAO, Savonia)

Kustannusarvio ja rahoitus:

Kokonaiskustannukset 866 421 €

Päärahoittaja:

Pohjois-Savon ELY-Keskus, ESR toimintalinja 1
Toteuttajat: Itä-Suomen yliopisto, Koulutus- ja kehittämispalvelu Aducate (hallinnoija)
Savonia-ammattikorkeakoulun kuntayhtymä, Savonia-ammattikorkeakoulu
Kuopion Rouvasväenyhdistys ry, Kuopion Muotoiluakatemia
Ylä-Savon koulutuskuntayhtymä

Yhteyshenkilö:
 
Ylä-Savon koulutuskuntayhtymä
projektipäällikkö Terhi Majamaa
p. 0400 793 149
terhi.majamaa@ysao.fi


Rahoittajia:
131274_OPH_hankelogo.jpgEakr.jpg   eu_sosiaalirahasto_pieni_logo.jpg   vipuvoimaaEU_.gif  
ELY_LA01_Logo___FI_B____RGB.JPG


 
Päivitetty: 29.12.2014 tuija.kokkonen@ysao.fi