Intl Practicum–kansainvälinen työharjoittelu

Etusivu / Suomeksi / Info / Kehittämispalvelut / Projektien esittelyt / Päättyneet hankkeet / Intl Practicum–kansainvälinen työharjoittelu

INTL  PRACTICUM-KANSAINVÄLINEN TYÖHARJOITTELU

 

"Intl  Practicum-kansainvälinen työharjoittelu yritysten kansainvälistymisen työkalu" on kolmivuotinen hanke, jonka toteuttavat yhdessä Kuopion yliopisto, Savonia- ammattikorkeakoulu, Savon ammatti- ja aikuisopisto sekä Ylä-Savon ammattiopisto.  Hanketta osarahoittaa Euroopan sosiaalirahasto ja Itä-Suomen lääninhallitus.
 
Taustaa:


Hanke on jatkoa vuoden 2007 aikana toteutetulle "Yritysten kansainvälistymisen pullonkaulat" pilottihankkeelle, johon sysäyksen antoi alueella toimivien pk-yritysten nimeämät pulmatilanteet kansainvälisen työharjoittelijan palkkaamisessa.
 
Tavoite:


Hankkeessa tuetaan Pohjois-Savon kasvukykyisiä yrityksiä uusien liiketoimintamahdollisuuksien löytämisessä kansainvälisillä markkinoilla. Hankkeen tavoitteisiin kuuluu sellaisen toimintamallin rakentaminen, jolla ulkomaalaisia opiskelijoita saadaan ohjattua hyödyntämään yritysten ja muiden organisaatioiden tarpeita erilaisissa kansainvälistymiseen liittyvissä prosesseissa.

Toiminta:


Hankkeen nettisivuilla on ulkomaalaisten opiskelijoiden CV-pankki, josta yritykset voivat etsiä itselleen sopivan harjoittelijan 1-3 kk:n ajaksi.  Opiskelija voi laatia yritykselle markkinointimateriaalia, tehdä markkinaselvityksiä, markkinointimateriaalia tai työskennellä normaaleissa työtehtävissä yrityksessä. Yritysten maksama korvaus opiskelijoille riippuu heidän koulutuksestaan: toisella asteella opiskelevilla 200 €, ammattikorkeakoululaisilla 500 € sekä yliopisto-opiskelijoilla 800 €. 
 

Yritykset saavat oppilaitoksilta avuksi tutor-opettajan, joka valmentaa harjoittelijan työharjoittelua varten, auttaa sopimusten laadinnassa sekä lupa- ja verotuskäytäntöjen selvittämisessä. Tutor-opettaja myös ohjaa ja tukee harjoittelijaa sekä valvoo työtehtävän tai toimeksiannon suorittamista yritysten tarpeiden mukaisesti. Hanke järjestää myös maksutonta englannin kielen koulutusta yritysten edustajille sekä omakustanteisen kielikurssin Oxfordiin.

 

Projektin web-sivut löytyvät osoitteesta www.uef.fi/intlpracticum

 

Lisätietoja

Raija Perälä

Lehtori, Marata-ala

Kansainvälisten asioiden koordinaattori

Ylä-Savon ammattiopisto

Asevelikatu 4

74100 Iisalmi

+358400792821

raija.perala@ysao.fi
 

Päivitetty: 29.1.2015 tuija.kokkonen@ysao.fi