Intl Practicum–kansainvälinen työharjoittelu

Etusivu / Suomeksi / Info / Kehittämispalvelut / Projektien esittelyt / Intl Practicum–kansainvälinen työharjoittelu

INTL  PRACTICUM-KANSAINVÄLINEN TYÖHARJOITTELU

 

"Intl  Practicum-kansainvälinen työharjoittelu yritysten kansainvälistymisen työkalu" on kolmivuotinen hanke, jonka toteuttavat yhdessä Kuopion yliopisto, Savonia- ammattikorkeakoulu, Savon ammatti- ja aikuisopisto sekä Ylä-Savon ammattiopisto.  Hanketta osarahoittaa Euroopan sosiaalirahasto ja Itä-Suomen lääninhallitus.
 
Taustaa:


Hanke on jatkoa vuoden 2007 aikana toteutetulle "Yritysten kansainvälistymisen pullonkaulat" pilottihankkeelle, johon sysäyksen antoi alueella toimivien pk-yritysten nimeämät pulmatilanteet kansainvälisen työharjoittelijan palkkaamisessa.
 
Tavoite:


Hankkeessa tuetaan Pohjois-Savon kasvukykyisiä yrityksiä uusien liiketoimintamahdollisuuksien löytämisessä kansainvälisillä markkinoilla. Hankkeen tavoitteisiin kuuluu sellaisen toimintamallin rakentaminen, jolla ulkomaalaisia opiskelijoita saadaan ohjattua hyödyntämään yritysten ja muiden organisaatioiden tarpeita erilaisissa kansainvälistymiseen liittyvissä prosesseissa.

Toiminta:


Hankkeen nettisivuilla on ulkomaalaisten opiskelijoiden CV-pankki, josta yritykset voivat etsiä itselleen sopivan harjoittelijan 1-3 kk:n ajaksi.  Opiskelija voi laatia yritykselle markkinointimateriaalia, tehdä markkinaselvityksiä, markkinointimateriaalia tai työskennellä normaaleissa työtehtävissä yrityksessä. Yritysten maksama korvaus opiskelijoille riippuu heidän koulutuksestaan: toisella asteella opiskelevilla 200 €, ammattikorkeakoululaisilla 500 € sekä yliopisto-opiskelijoilla 800 €. 
 

Yritykset saavat oppilaitoksilta avuksi tutor-opettajan, joka valmentaa harjoittelijan työharjoittelua varten, auttaa sopimusten laadinnassa sekä lupa- ja verotuskäytäntöjen selvittämisessä. Tutor-opettaja myös ohjaa ja tukee harjoittelijaa sekä valvoo työtehtävän tai toimeksiannon suorittamista yritysten tarpeiden mukaisesti. Hanke järjestää myös maksutonta englannin kielen koulutusta yritysten edustajille sekä omakustanteisen kielikurssin Oxfordiin.

 

 

Lisätietoja

Raija Perälä

Lehtori, Marata-ala

Kansainvälisten asioiden koordinaattori

Ylä-Savon ammattiopisto

Asevelikatu 4

74100 Iisalmi

+358400792821

raija.perala@ysao.fi
 

Päivitetty: 18.8.2020 anttoni.virpi@ysao.fi