Ikä-Aktiivi

IKÄ-AKTIIVI -PROJEKTI


Päätavoite

Löytää ja kehittää uusia näkökulmia ja ratkaisuvaihtoehtoja ikääntymisestä johtuviin osaamisen ja työssäjaksamisen ongelmiin hyödyntäen kansainvälisiä hyviä käytäntöjä.

Osatavoitteet

•Tunnistaa ikäjohtamisen hyviä käytäntöjä ja arvioida ja tuoda ne osaksi organisaatioiden johtamisstrategiaa.
•Osaamisenjohtamisen- ja erityisesti hiljaisen tiedon siirtoon liittyvien mallien arviointi ja testaaminen.
•Edistää työurien pidentämistä lisäämällä tietoisuutta ja osaamista työkykyä- ja työhyvinvointia parantavien mallien mahdollisuuksista.

Miksi ikäjohtamista?

Väestön ikääntyminen tuo organisaatioille uusia haasteita. Työvoiman keski-ikä nousee ja samalla nuoria osaajia ei ole tulossa työmarkkinoille riittävästi. Joudutaan vastaamaan mm. seuraaviin kysymyksiin:

•Kuinka kokeneet työntekijät motivoidaan entistä pitempiin työuriin?
•Kuinka organisaation avainosaaminen siirretään eläkkeelle jääviltä nuoremmille?
•Millaiset työyhteisöt houkuttelevat uusia osaajia?

Ikäjohtamisen liittäminen organisaation arvoihin ja toimintastrategiaan vahvistaa hyvää johtamista ja esimiestyötä, lisää toiminnan tehokkuutta ja taloudellisuutta sekä varmistaa osaavan työvoiman riittävyyden.

Kustannusarvio ja rahoitus:

Kokonaiskustannukset 314 480€

Rahoittajat:

Pohjois-Savon ELY-keskus ESR
Ylä-Savon Kehitys Oy

Toiminta-aika: 1.8.2011-31.3.2013

Toimijat:

Ylä-Savon koulutuskuntayhtymä
Savonia ammattikorkeakoulu
 
Projektipäällikkö

Terhi Majamaa
terhi.majamaa@ysao.fi
0400 793 149

Tuloksia:

Ikäjohtamisen_hyvät_käytännöt.pdf


Rahoittajia:
131274_OPH_hankelogo.jpgEakr.jpg   eu_sosiaalirahasto_pieni_logo.jpg   vipuvoimaaEU_.gif  
ELY_LA01_Logo___FI_B____RGB.JPG


Päivitetty: 8.9.2020 anttoni.virpi@ysao.fi