Hevosterveyspalveluiden digitalisointi

Etusivu / Suomeksi / Info / Kehittämispalvelut / Projektien esittelyt / Hevosterveyspalveluiden digitalisointi

Projektin nimi

Hevosterveyspalveluiden digitalisointi

Kesto

2.10.2017 – 30.06.2019

Budjetti

Kokonaisbudjetti 195 400 €, YSAO:n budjetti 29 760 €

Rahoittaja

Pohjois-Savon liitto

Hankepäällikkö

Riina Huttunen, 0400 793 129, riina.huttunen@ysao.fi

PSL_EU_vipuvoimaa.jpg

Hankkeen tavoite

Hankkeen tavoitteena on kehittää hevosterveyspalveluita digitaalisten ratkaisujen avulla. Hankkeessa halutaan löytää uusia käyttökelpoisia tai kehityskelpoisia palveluita benchmarkkaamalla terveydenhuollon digi-innovaatioita sekä ihmisterveyden että eläinterveyden puolelta. Tavoitteena on löytää 1-3 välittömästi käyttöön otettavaa digitaalista palvelua. Käytännön kokeilujen lisäksi kehitetään malli palveluiden ansaintalogiikasta sekä hevosterveyspalveluja tarjoavien tahojen töiden organisoinnista.

 

 

Hankkeessa selvitetään kentän, hevosyrittäjien ja eläinlääkäreiden, tarpeet sekä toiveet palveluiden laadusta. Olemassa olevien ratkaisujen, pilotointien ja tarpeiden perusteella löydetään uusia palvelumalleja ja innovatiivisia jatkokehitysideoita. Eläinlääkärien sekä muiden hevosten terveydestä huolehtivien tahojen, kuten fysioterapeutit ja kengittäjät, käytettäväksi kootaan digisalkku. Salkun tavoitteena on helpottaa digitaalisiin palveluihin siirtymistä ja niiden nopeampaa käyttöönottoa. Sisältönä on mm. digitaalisten palveluiden kuvaus, käyttöönoton kustannukset ja toimenpiteet, hinnoittelun malli, käyttömahdollisuudet ja haasteet sekä eri asiakassegmentteihin liittyvät huomiot.


Ylä-Savon koulutuskuntayhtymän vastuulla on yhdessä Savonia ammattikorkeakoulun kanssa tiedonhaku digitaalisista hevosterveyspalveluiden alalle soveltuvista digitaalisista palveluista tai ratkaisuista. Ylä-Savon ammattiopistolla on vahva hevostalouden käytännön ymmärrys, jota voidaan tässä toimenpiteessä hyödyntää. Tavoitteena on että Ylä-Savon ammattiopisto tuo näkemystään käytännön mahdollisuuksista hyödyntää löydettyjä palveluja tai ratkaisuja.


Kohderyhmä

- Hevostalousyrittäjät ja muut hevosten omistajat

- Hevosterveyspalveluja tarjoavat eläinlääkärit

- Muut hevosterveysalan palveluja tarjoavat tahot (mm. fysioterapia, kengitys)

Päivitetty: 31.1.2020 pia.jalkanen@ysao.fi