Go Green & Care GGC

 

 Logo_GGC.jpg

Go Green & Care GGC

Rahoituslähteet: Erasmus +

Projektin kesto: 2 vuotta (1.9.2014 - 31.8.2016)

Kokonaisbudjetti: 166 420,00 €
 

Kohderyhmä:

Pääkohderyhmänä opettajat, opiskelijat ja muu henkilöstö, joka on mukana hankkeen toiminnassa ja pilotoinnissa. Toissijaisena kohderyhmänä ovat paikalliset sosiaali- ja terveysalan yrittäjät ja viranomaiset sekä muiden alojen opiskelijat.

Projektin tavoitteet:

Hanke on monialainen, kansainvälinen hanke, jonka päätarkoituksena on tuoda Green Care -aate ammatilliseen peruskoulutukseen. Käytännön kokemus ja tutkimus on osoittanut, että ns. vihreät hoivamuodot edistävät terveyttä ja niistä saadaan sosiaalista ja koulutuksellista hyötyä hyvin erilaisille kohderyhmille kuten syrjäytyneille, vanhuksille tai vammaisille/vammautuneille sekä monille muille kuntoutusta tarvitseville. Toisaalta Green Care –toiminta antaa maatiloille sekä muille maaseutualueen yrittäjille uusia mahdollisuuksia kehittää toimintaansa monimuotoisemmaksi.

Tulokset:

Hankkeen aikana kootusta materiaalista kootaan opettajan opas (Teachers Guide) Green Care -koulutukseen ammatillisen koulutuksen perustutkintotasolle. Green Care- koulutuksella vastataan työelämän yhä kasvaviin vaatimuksiin valmistamalla työelämään Green Care –tietoisia ammattilaisia. Materiaali tuotetaan kansainvälisten projektikokousten ja työpajojen avulla, joihin osallistuu asiantuntevia opettajia ja henkilökuntaa yhteistyöorganisaatioista. Hankkeen toiminnasta tiedotetaan EfVETin tiedotuskanavia hyödyntäen.

Yhteistyötahot:

Hanketta koordinoi Suomessa Ylä-Savon Koulutuskuntayhtymä (YSAO), toisena kotimaisena partnerina toimii Savon Koulutuskuntayhtymä (SAKKY). Muita kotimaisia työelämän yhteistyökumppaneita ovat Itä-Suomen yliopisto, Savonia ammattikorkeakoulu, Green Care Finland ry, Perhe- ja palvelukoti Suomalainen (Kuopio) ja Runnin Kartanonmäki OY( Iisalmi).
Ulkomaisia partnereita ovat Englannista Bridgwater College (BC),Virosta Pärnumaa Kutsehariduskeskus (PKHK) ja Kyprokselta Intercollege. Eurooppalainen EfVET toimii hankkeessa pääasiallisesti tiedottajana.

Yhteyshenkilö:

Hankepäällikkö
Leena Toivanen
leena.toivanen@ysao.fi
0400 792 830

Kaj Jääskeläinen
kaj.jaaskelainen@ysao.fi
0400 793 141

Hankesivut: http://www.gogreencare.eu/

Päivitetty: 8.9.2020 anttoni.virpi@ysao.fi