Educa Learn

EDUCA LEARN-HANKE

 

Projektin nimi: Educa Learn

 

Rahoituslähteet:
Itä-Suomen lääninhallitus / ESR TL1

1.1.2010 alkaen Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus (ELY)  
 

Projektin kesto: 16.8.2008-30.6.2011

 

Kokonaisbudjetti: 744 701 euroa

 

Kohderyhmä:
- Oppilaitokset

- Opettajat

- Opiskelijat

- Yritykset

- Yritysten henkilökunta

Projektin tavoitteet:
Tavoitteena on synnyttää teknologia-alalle vuorovaikutteinen yritysten ja koulutusorganisaatioiden välinen toimintamalli, joka tukee Kuopioon muodostuvaa teknologia-alan tutkimus-ja koulutusverkostokeskittymää. Toimintaideana on vastata alueellisten teknologiayritysten seka heidän kumppaniverkostojen ammatillisen osaamisen ja kehittämisentarpeen takaamisesta. Toimintamallissa yritysten teknologiset kehittämiskohteet kootaan alueellisiksi kehittämistoimenpiteiksi.

 

Tuotokset:
- valmistus- ja tuotantomenetelmien kehitys ja testaus
- koulutuskeskus ja oppimisympäristö

Yhteistyötahot:
- Educaworks Oy
- Ylä-Savon Kehitys Oy
- Itä-Suomen lääninhallitus
- Savonia amk
- alueen koulutusorganisaatiot
- teknologia-alan yritykset sekä heidän verkostokumppanit

 

Yhteyshenkilöt:
projektipäällikkö Jori Kortetjärvi, Ylä-Savon koulutuskuntayhtymä
jori.kortetjarvi@ysao.fi
0400 792 817

projektiassistentti Arja Heikkinen, Ylä-Savon koulutuskuntayhtymä
arja.heikkinen@ysao.fi
0400 792 810

projektiassistentti Miia Bovellan, Ylä-Savon koulutuskuntayhtymä
miia.bovellan@ysao.fi
0400 799 829

 educa_logo.gifELY_LA01_Logo___FI_B____RGB.JPG logo_pieni.JPG 

ysao_kehitt_logo.gif savonia.gifvipuvoimaaEU_.gifeu_sosiaalirahasto_pieni_logo.jpg Yla-Savo.JPG             
 

Päivitetty: 8.12.2014 tuija.kokkonen@ysao.fi