Digiamis

Digiamis

Kesto

1.8.2019 - 31.8.2020

Budjetti

210 271 €

Rahoittaja

Etelä-Savon ELY -keskus

Hankepäällikkö

Hankepäällikkö Sulevi Komulainen, 040 1772 832, sulevi.komulainen@ysao.fi

     VipuvoimaaEU_2014_2020_.jpg             EU_ESR_FI_vertical_20mm_.jpg

  

Tavoitteet:

Hankkeen tavoitteena on kehittää ajasta ja paikasta riippumatonta opiskelua ammatillisessa koulutuksessa sekä
opiskelijoiden, työelämässä olevien ja uusien työntekijöiden rekrytoinnissa tarvittavassa täydennyskoulutuksessa
hyödyntämällä virtuaalisen etätyöpöydän kautta ammatillisia opetusohjelmien ja -sovellusten käyttöä. Sovellusten ja
ohjelmistojen etäkäyttömahdollisuuksien selvittämisen ja täydentämisen lisäksi tärkeässä roolissa on pedagoginen
kehittäminen. 

Kohderyhmä:

 Ammatillisen koulutuksen opetus- ja ohjaushenkilöstö, ammatillisen koulutuksen
opiskelijat sekä työssäolevat, omaa ammatillista osaamistaan kehittävät henkilöt.


Päivitetty: 3.9.2021 tuija.kokkonen@ysao.fi