ConnectEquus-overseas

ConnectEquus-overseas

Hankkeen blogi: http://connectequus.blogspot.fi

Rahoituslähteet: Oph, ammatillisen koulutuksen kansainvälistäminen, valtionavustus

Projektin kesto: 21.5.2014 - 31.12.2015

Kokonaisbudjetti: 26 222 € 
 

Kohderyhmä:

Verkoston alueen opiskelijat; ulkomaille työssäoppimaan lähtevät sekä oppilaitoksessa oppimisen yhteydessä kotikansainvälistyvät opiskelijat sekä verkostoalueen asiantuntijat; opettajat, asiantuntijayrittäjät sekä oppilaitokset.
 

Projektin tavoitteet:

Hanke on kolmivuotinen verkostohanke ja ConnetEquus-overseas on hankkeen kolmas toimintakausi.
Ensimmäisenä ja toisena toimintavuonna on luotu ja laajennettu ulkomaista verkostoa mm. Hollantiin, Itävaltaan, Ranskaan, Islantiin, Ruotsiin, Saksaan, Irlantiin, Englantiin sekä Viroon. Hankkeen kolmantena kautena työssäoppimisverkostoa laajennetaan Euroopan ulkopuolisille alueille.

Hankkeen kokonaistavoitteena on kehittää systemaattista ja vastavuoroista yhteistyötä ja asiantuntijuuden vaihtoa samalla tehden ammatillista koulutusta työelämälähtöisemmäksi yhteistyökumppaneiden ja sidosryhmien kanssa. Kansainvälisessä yhteistyössä saatu tieto ja kokemus levitetään ja sitä hyödynnetään organisaation kotimaisen ja kansainvälisen toiminnan kehittämisessä siirtäen löydetyt hyvät käytänteet opetustyöhön, hanketoimintaan sekä muuhun organisaation toimintaan soveltuvin osin vaikuttavuuden edistämiseksi sekä koulutuksen laadun parantamiseksi. Osallistumalla hankkeen toimintaan henkilöstö kouluttautuu monikulttuurisempaan ja voimakkaasti kansainvälistyvään työelämään vieden eteenpäin päivittäisiin työtehtäviin liittyvää ammatillista ja teknologista osaamistaan, kielitaitoa sekä kulttuurisia sekä sosiaalisia taitojaan. Kolmannella hankekaudella opettajille tarjotaan työelämäjaksoja hankkeen aiempien kausien aikana syntyneiden yhteistyökumppanien kanssa. Verkoston tavoitteena on myös löytää toimintatapoja, jotka helpottavat verkostoitunutta toimintaa hyödyntäen aiempaa hankekokemusta.

Opiskelijoille annetaan hankkeen kautta mahdollisuus saavuttaa sellaista osaamista, jota he eivät omassa oppilaitoksessaan pystyisi hankkimaan. Verkosto ottaa käyttöön ECVET–periaatteen jo kehitettyjä työvälineitä/malleja hevosalalla. Kotimaista verkostoa täydennetään kartoittamalla oppilaitosten vaikuttamisalueilla ne yritykset, joilla on valmiuksia ottaa vastaan opiskelijoita ja asiantuntijoita yhteistyömaista.


Tulokset:

  1. selvitys työssäoppimisympäristön ja työkulttuurien eroista hevosalalla sekä yhteistyön syventäminen Eurooppalaisten kumppanien kanssa lähettämällä opettajia työelämäjaksoille
  2. yritys- ja oppilaitosrekisteri niistä toimijoista, jotka vastaanottavat ja lähettävät työssäoppijoita ja asiantuntijoita Euroopassa ja Euroopan ulkopuolella sekä asiantuntijaverkoston kartoitus kansainvälisesti sekä Suomen verkostoalueella
  3. vastavuoroiset vaihdot ja hyvien käytänteiden siirtäminen
  4. kieli- ja kulttuurivalmennuspaketin sanaston laajentaminen ja ammattisanaston käyttö englanninkielen taidon kehittämistä varten hevosalalla liikkuvuustoimintojen yhteydessä, ECVET työkalujen käyttöönotto
  5. henkilöstö ammattitaidon kasvaessa kykenee huomioimaan myös erityisryhmien ja haastavien opiskelijoiden tarpeet paremmin ja näin ehkäisemään syrjäytymistä
     

 
Yhteistyötahot:

Ylä-Savon ammattiopisto (YSAO), Ruukin maaseutuopisto (RMO), Oulun seudun ammattiopiston Pudasjärven yksikkö (OSAO), Kainuun ammattiopisto (KAO)


Yhteyshenkilö:

Sanna Pukarinen, Lehtori
Ylä-Savon koulutuskuntayhtymä
puh. +358 400 798 525  
sanna.pukarinen@ysao.fi  
 

 

Päivitetty: 30.12.2016 tuija.kokkonen@ysao.fi