Askel 2

Askel 2

Kesto

1.7.2014 - 31.12.2015

Budjetti

43 075 €

Rahoittaja

ELY-keskus Pirkanmaa

Hankepäällikkö

Leena Toivanen, 0400 792 830, leena.toivanen@ysao.fi

Tavoitteet:

  1. Muodostaa kehittämiskumppanuuksia Ylä-Savon ammattiopiston ja työelämän välillä Ylä-Savossa.
  2. Tukea yrityksiä kiinnittämään osaamisen kehittäminen osaksi yrityksen strategiaa osaamisenkehittämissuunnitelmien laatimisella.
  3. Jaetaan osaamista, etsitään uusia hyviä käytäntöjä verkoston sekä työelämäkumppanuuksien kautta.
  4. Lisätään asiakkuudenhallinnan ja tuotteistamisen osaamista sekä lisätään työelämäkumppanien osallistumista asiakkuuksien kehittämiseen, kuten työelämän tarvitseman koulutusten ja tilaisuuksien edelleen kehittäminen.
  5. Lisätään tieto- ja viestintätekniikan sekä asiakkuudenhallintajärjestelmien käyttöä työelämän kehittämiskumppanuuksissa.
  6. Tehostetaan hyvien käytäntöjen ja luotujen mallien jakamista sekä hyödyntämistä hankekumppanien kesken vaikuttavuuden parantamiseksi.

    
Yhteistyössä mukana:

- Saimaan ammattiopisto Sampo (valtakunnallisen hankkeen koordinaattori)
- Omnian aikuisopisto
- Etelä-Savon ammattiopisto Esedu
- Rovaniemen koulutuskuntayhtymä
- Ylä-Savon ammattiopisto Ysao
- Koulutuskeskus Salpaus
- Yrityksiä sekä julkisen sektorin yhteistyökumppaneita hankealueilta


ELY_LA01_Logo___FI_B____RGB.JPG

 


Päivitetty: 14.1.2016 tuija.kokkonen@ysao.fi