Opettajille

 

OPETTAJILLE

 

Ammattiosaajasta yrittäjäksi -hankkeen tuotoksia opettajille:

 

  1. antaa eväitä yrittäjyyskasvattajana toimimiselle ja opetussisältöjen kehittämiselle

  2. antaa yleiskuva yrittäjyyskasvatuksen mahdollisuuksista ammatillisen ja lukioasteen opetuksessa
  3. tutustua kasvatuksen ja opetuksen mahdollisuuksiin yrittäjyyden, yritystoiminnan ja yrittäjyyshenkisyyden edistämisessä
  4. vahvistaa opetushenkilöstön yrittäjyysmyönteistä asenneilmastoa
  5. antaa kokonaiskuva pk-yrityksen liiketoiminnan perusprosesseista
  6. antaa näkökulmia koulun ja yritysmaailman välisen kumppanuuden rakentamiseen
  7. etsiä yhdessä käytännön esimerkkejä ja uusia ideoita yrittäjyysteeman toteuttamiseen omassa työssä eri kouluasteilla
Päivitetty: 8.12.2014 tuija.kokkonen@ysao.fi