Älykäs tuotantosolu


Älykäs tuotantosolu


Projektin hallinnoija: Ylä-Savon koulutuskuntayhtymä

Osatoteuttajat: Savonia-ammattikorkeakoulu

Rahoituslähteet: Pohjois-Savon liitto

Projektin kesto: 1.3.2012 – 31.8.2014.

Kokonaisbudjetti: Yhteensä 497 772 euroa.


Yhteyshenkilöt: Ylä-Savon koulutuskuntayhtymä, projektipäällikkö Onni Piippo
onni.piippo@ysao.fi
0400 793 373

Keskeiset tavoitteet:

• saada alueen oppilaitosten ja yritysten käyttöön yhteistoimintamallin mukainen oppimis- ja kehittämisympäristön älykäs tuotantosolu, jossa tuotantosolun rakennetta voidaan muokata tuotannon ja yrityksen tarpeen mukaisesti
• laajentaa ja syventää oppimisympäristön (Educaworks Oy) tarjoamia opetus- ja tuotekehitysmahdollisuuksia kattamaan useita teknologia-alan tuotantosuuntia, kehittää tuotannon tehokkuutta ja siten parantaa yritysten toimintamahdollisuuksia
• syventää oppilaitosten ja alueen teknologia-alan yritysten yhteistyötä ammatillisen koulutuksen toteuttamisessa uusien oppimisympäristöjen avulla

Kohderyhmät

• Pohjois-Savon alueen teknologia-alan ammatillisen koulutuksen ja korkeakoulutuksen opiskelijat ja opettajat
• alueen teknologia-alan yritykset
• välillisenä kohderyhmänä mukana olevien yritysten henkilöstö, sekä heidän tuotanto- ja alihankintaverkostoonsa kuuluvat yritykset

Projektin toteutusalue

Projekti toteutetaan Pohjois-Savon alueella.

LIITE 4_3D-layout esimerkki.pdf

Rahoittajia:
131274_OPH_hankelogo.jpgEakr.jpg   eu_sosiaalirahasto_pieni_logo.jpg   vipuvoimaaEU_.gif
   ELY_LA01_Logo___FI_B____RGB.JPG


Päivitetty: 31.12.2014 tuija.kokkonen@ysao.fi