5S-hanke

5S-hanke

Kesto

1.8.2014 -31.12.2015

Budjetti

26 667 €, josta OPH:n osuus 20 00 € ja Ylä-Savon koulutuskuntayhtymän osuus 6 667 €.

Rahoittaja

OPH, Ylä-Savon koulutuskuntayhtymä

Hankevastaava

Tuomo Lahtinen, p. 0400 793 198, tuomo.lahtinen@ysao.fi

Kohderyhmä:

Ylä-Savon ammattiopiston tekniikan- ja liikenteen sekä luonnonvara-alojen opettajat, opiskelijat ja työpaikkaohjaajat

Projektin tavoitteet:

Hankkeen keskeisenä tavoitteena on jalkauttaa yritysmaailmassa yleisesti käytettävä 5S-järjestelmä (työympäristön turvallisuus ja työn tehokkuuden parantaminen) ensin oppilaitoksen oppimisympäristöihin ja opiskelijoiden työssäoppimisen kautta muihin yrityksiin. Hankkeen muina tavoitteina on ottaa käyttöön oppilaitosympäristöön aiempien hankkeiden (TurvaPeda, Moto) toimintaa ja tuloksia sekä löytää uusia hyviä tapoja ja käytänteitä työpaikalla tapahtuvan oppimisen järjestämiseen. Hankkeen avulla alakohtaisten toimintatapojen työturvallisuus edistyy sekä opetuksen laatu parenee järjestelmällisen ja toimivan työympäristön myötä.  

Hankkeen aikana ammattiopiston opetushenkilöstön edustajat perehtyvät käytännönläheisesti yritysyhteistyökumppani Ponsse Oyj:n 5S-järjestelmään sekä sähköiseen perehdytysjärjestelmään. 5S-menetelmä otetaan käyttöön Ylä-Savon ammattiopistossa kone- ja metallialan, sähköalan sekä luonnonvara-alan oppimisympäristöissä. Tällä pyritään oppimaan työturvallisuus mahdollisimman varhaisessa opiskeluvaiheessa ja minimoimaan työtapaturmien mahdollisuudet.

Tuloksia ovat:

  • 5S-järjestelmän käyttöönotto oppilaitosympäristössä

  • Työssäoppimisympäristön ja ammattiosaamisen näyttöympäristön kehittäminen: työturvallisuuden edistäminen työssäoppimispaikoilla ja  oppilaitosympäristössä 5S-järjestelmän käyttöönoton myötä

  • Alakohtaisen opetusprosessin laadun paraneminen siistin ja järjestelmällisesti organisoidun oppimisympäristön avulla

  • Suoraan työelämään siirrettävät hyvät käytänteet opiskelijoille

  • Erityistä tukea tarvitsevien opiskelijoiden tarpeet huomioidaan paremmin oppimisympäristön selkiytyessä (selkeät kulkureitit, merkinnät, turvallisuusmerkinnät, nimilaput, kuvamerkinnät)

  • Tutustuminen PONSSEn sähköiseen työturvallisuus-järjestelmään, mallintaminen oppilaitosympäristöön


Yhteistyötahot:

Ht-Laser Oy, Ponsse Oyj, Ratesteel Oy, Farmi Forset Oy, Lapinlahden koneistus Oy, Timaco Oy, Iisalmen yrittäjät ryPonsse Oyj


Päivitetty: 14.1.2016 tuija.kokkonen@ysao.fi