50plus Osaajat työssä

Etusivu / Suomeksi / Info / Kehittämispalvelut / Projektien esittelyt / 50plus Osaajat työssä
Projektin nimi: 50+ Osaajat työssä

Rahoituslähteet: Opetushallitus, Ylä-Savon koulutuskuntayhtymä

Projektin kesto: 22.10.2012 – 31.12.2013

Kokonaisbudjetti: 33 333 euroa

Taustaa:
Pohjois-Savon uhkana on osaamisen, kokemuksen ja kilpailukyvyn menettäminen eläkkeelle siirtyvien työntekijöiden myötä. Suurien ikäluokkien poistuminen aktiivisesta työelämästä edellyttää alueella toimia, jotka edistävät ikääntyneen työvoiman työkykyä, elinikäistä oppimista ja eri-ikäisten työntekijöiden välistä yhteistyötä.
Pohjois-Savon maakuntaohjelma 2011 -2014 kertoo maakunnan työikäinen työvoiman vähenevän seuraavien vuosien aikana usealla tuhannella hengellä, joillakin aloilla jopa 40% työvoimasta eläköityy seuraavan viiden vuoden aikana. Samanaikaisesti nuorten ikäluokat pienenevät ja alueelle tulee huomattavia ongelmia osaavan työvoiman riittävyyden osalta. Tästä johtuen tarvitaan keinoja työurien pidentämiseen, osaamisen ja hiljaisen tiedon siirtämiseen sekä työntekijöiden työhyvinvoinnin edistämiseen.
Ikähaasteista sekä työhyvinvoinnista ja sen kehittämestä on olemassa paljon tietoa, mutta tiedon soveltaminen ja käyttöönotto ovat osoittautuneet haasteellisiksi.

Projektin tavoitteet:
Hankkeen tavoitteena on rakentaa ja toteuttaa yhdessä työpaikkojen / yritysten kanssa palveluita, joiden avulla he voivat tukea yli 50 -vuotiaita työntekijöitä jatkamaan työssään pidempään.
Hanke toimii verkostoyhteistyössä valtakunnallisesti. 50+ Osaajat työssä hankeverkosto tukee alueellista palveluiden kehittämistyötä. Yhdessä opitaan rakentamaan yli 50-vuotiaiden henkilöiden työssä pysymistä tukevia toimivia palvelutuotteita ja toteuttamaan niitä. Lisäksi mallinnetaan työpaikkayhteistyötä.
Paikallisesti tavoitteena on kartoittaa hankkeeseen liittyvän pilotoinnin aikana 1-3 erilaisen yrityksen/organisaation (sosiaali- ja terveysala) ikähaasteita vastaavien työhyvinvointipalvelujen tarve sekä kokeilla ja kehittää eteenpäin yhteistyömallia, jossa suunnitellaan ja toteutetaan palvelu yhteistyössä työpaikan kanssa.
Hankkeen yhtenä tavoitteena on myös parantaa siihen osallistuvan koulutusorganisaation oman henkilöstön osaamista toteuttaa 50+ -henkilöiden työssä pysymistä tukevia palvelukokonaisuuksia ja työpaikkayhteistyötä.
Tulokset:
Osaamisen kehittäminen verkostoyhteistyössä edistää palvelukokonaisuuksien ja työpaikkayhteistyön toteuttamista oppilaitostasolla.
Hankkeen myötä Ylä-Savon Ammattiopisto kehittää pilotoinnin ja verkostoyhteistyön avulla erilaisia ikähaasteita vastaavia työhyvinvointia edistäviä palvelutuotteita työyhteisön työssäjaksamisen ja työhyvinvoinnin tueksi
Hankkeen kokemuksia hyödynnetään jatkossa myös muilla kuin pilottiyritysten aloilla

Yhteistyötahot:
• Edupoli
• Ekami, Etelä-Kymenlaakson ammattiopisto
• Etelä-Savon ammattiopisto
• PSK-aikuisopisto
• Sedu Aikuiskoulutus
• Winnova


Yhteyshenkilö:
Kirsi Ruotsalainen, hankevastaava
Aikuisopettaja /Hyvinvointi- ja yrityspalvelut
Ylä-Savon koulutuskuntayhtymä
Ylä-Savon ammattiopisto
Ahertajankaarto 23, 74100 Iisalmi
puh. 0400 793 188
kirsi.ruotsalainen@ysao.fi 


Hankkeen www-sivu:
http://www.edupoli.fi/Etusivu/Edupoli/Projektit-ja-hankkeet/50-Osaajat-tyossa/
 


 131274_OPH_hankelogo.jpg  

Päivitetty: 4.9.2015 sari.komulainen@ysao.fi