3D Tulostuksen kehittäminen

Etusivu / Suomeksi / Info / Kehittämispalvelut / Projektien esittelyt / 3D Tulostuksen kehittäminen

Projektin nimi

3D Tulostusympäristön kehittäminen

Kesto

1.10.2018 - 31.12.2020

Budjetti

Koko hankkeen budjetti 624 663 €, josta Ylä-Savon koulutuskuntayhtymän osuus 37 200 €

Rahoittaja

Pohjois-Savon liitto

Hankepäällikkö

Leena Toivanen, 0400 792 830, leena.toivanen@ysao.fi

PSL_EU_vipuvoimaa.jpg

Hankkeen tavoite

Tavoitteena on laitekannan ja siihen liittyvän osaamisen hankinta kokonaisvaltaisesti, kiinnittäen erityistä huomiota metallin 3D-tulostukseen ja siihen liittyvän osaamisen tuomiseen alueelle.

Hankkeessa käyttöönotetaan investointihankkeessa hankitut 3D-tulostuslaitteet, joiden avulla 3D-tulostusympäristön (lisäävän valmistuksen tki- ja oppimisympäristö) mahdollisuudet nostetaan nykyaikaiselle tasolle.

Uutta lisäarvoa tuovat erityisesti metallin 3D-tulostus sekä muovin multimateriaalitulostuksen mahdollisuudet. Kumpaankaan valmistusmenetelmään soveltuvia laitteita ei löydy Pohjois-Savon alueelta niin yksityiseltä kuin julkiseltakaan puolelta.Kohderyhmä

Hankkeen kohderyhmät ovat Savonia-ammattikorkeakoulu, sen alueelliset yhteistyökumppanit (mm. Savon koulutuskuntayhtymä, Itä-Suomen Yliopisto, Ylä-Savon ammattiopisto, Kuopion Yliopistollinen Sairaala) sekä PohjoisSavon alueen yritykset ja julkiset organisaatiot.

Yrityksistä painopiste on erityisesti pk-yrityksissä, pienyrityksissä ja start-upeissa.

Terveydenhuollon osalta kohderyhmänä ovat sekä julkisen että yksityisen puolen toimijat.

Päivitetty: 3.9.2021 tuija.kokkonen@ysao.fi