OLO - Oikeus laadukkaaseen ohjaukseen

Etusivu / Suomeksi / Info / Kehittämispalvelut / Projektien esittelyt / OLO - Oikeus laadukkaaseen ohjaukseen

OLO - Oikeus Laadukkaaseen Ohjaukseen

Kesto

13.11.2020 - 30.6.2022

Budjetti

2 266 667€, YSAOn osuus 71 500 €

Rahoittaja

OPH

Hankepäällikkö

Hankepäällikkö Leena Toivanen, 0400 792 830, leena.toivanen@ysao.fi

         OPH uusi logo (ID 19853).jpg

Tavoite:

Hankkeen päätavoitteena on vahvistaa ohjauksen laatua kolmessa nivelvaiheessa 1) ennen opintoja 2) opintojen aikana 3) opintojen jälkeen.

Ammatillisen koulutuksen uudistukset edellyttävät paitsi pedagogista uudistumista, myös ohjauksen toimijoiden, rakenteiden ja yhteystyömuotojen päivittämistä tai kokonaan uusien luomista. OLO- hankkeessa selkeytetään toimijoiden rooleja, vahvistetaan ohjausosaamista sekä kuvataan ohjauksen palvelupolkujen kokonaisuutta prosessin eri vaiheissa. Hankkeen tavoitteena on parantaa opiskelijoiden oppimistulosten ja oppimisen edellytyksiä kaikissa mukana olevissa oppilaitoksissa sekä osallistua valtakunnalliseen kehittämistyöhön tuomalla verkostossa kehitetyt, kokeillut ja mallinnetut parhaat käytännöt valtakunnallisesti hyödynnettäviksi.

Kohderyhmä

Opetus- ja ohjaushenkilöstö, opiskelijat ja sidosryhmät. 

Valtakunnallista hanketta koordinoi:

Länsirannikon Koulutus Oy WinNova

Osatoteuttajat: 22 koulutuksen järjestäjää

Päivitetty: 11.2.2021 pia.jalkanen@ysao.fi