Infra-ala digittää

Projektin nimi

Infra-ala digittää

Kesto

1.9.2018 - 31.8.2021

Budjetti

Kehittämisosion budjetti 141 546 €, Investointiosion budjetti 959 500 €

Rahoittaja

Pohjois-Savon liitto

Hankepäällikkö

Leena Toivanen, 0400 792 830, leena.toivanen@ysao.fi

PSL_EU_vipuvoimaa.jpg

Hankkeen tavoite

Hankkeessa hankitaan ja varustetaan kaksi tela-alustaista hybrid-kaivinkonetta sekä hybriditeknologiaa hyödyntävä kuorma-auto sekä etävalvonta-auto koulutuskäyttöön. Hankittaviin koneisiin asennetaan etävalvontatekniikkaa oppimistilanteiden ohjausta varten, 3D-koneohjauksen mittaustekniikkaa tukevat mittarit ja digitaalisen oppimisympäristön välineitä. Digitaalisia työvälineitä käyttäen opettaja voi ohjata yhtä aikaa useampaa opiskelijaa työkoneen käytössä maarakennusalan työmaalla. Vähähiilisyys ja –energisyys yhdistettynä uuteen virtuaali -ja lisätyn todellisuuden teknologiaan on maarakennusalalla uutta.


Kohderyhmä

Infra –ala Digittää –hankkeessa tehdään tiivistä työelämäyhteistyötä, käyttämällä hankittavia koneita ja laitteita oikeilla työmailla. Työelämä ja opiskelijat osallistuvat hankkeen toimiin uuden teknologian käyttäjinä ja käyttötapojen innovoijina. Hankkeen toimesta uutta teknologiaa esitellään alan yrittäjille, järjestöille sekä muille sidosryhmille.

Päivitetty: 12.4.2021 pia.jalkanen@ysao.fi