Alkutuotannon koulutuksen ja elinkeinoelämän kehittäminen

Etusivu / Suomeksi / Info / Kehittämispalvelut / Projektien esittelyt / Alkutuotannon koulutuksen ja elinkeinoelämän kehittäminen

Projektin nimi

Alkutuotannon koulutuksen ja elinkeinoelämän kehittäminen

Kesto

1.5.2019 - 31.12.2021

Budjetti

Hankkeen kokonaisbudjetti 562 496 €

Rahoittaja

Pohjois-Savon liitto

Hankepäällikkö

Leena Toivanen, 0400 792 830, leena.toivanen@ysao.fi

PSL_EU_vipuvoimaa.jpg

Hankkeen tavoite

Hankkeen tavoitteena on alueellisen kilpailukyvyn parantaminen alkutuotannossa. Tällä hankkeella toteutetaan alkutuotannon TKI-demonstraatioympäristö, jossa hyödynnetään työkoneiden uusimpia teknologiaan pohjautuvia ratkaisuja keventämään niin henkilötyötä kuin hiilijalanjälkeä. Hankkeen kohderyhmän alkutuottajayritysten osaamisen kehittämiseksi kootaan työkonetestauksien kautta tietoa nykyaikaisen- ja ympäristöystävällisten viljelymenetelmien tuomista vaikuttimista yritystoiminnan kannattavuuteen. 
Hankkeen työllä tähdätään nostamaan esiin alkutuotannon teknologiaosaamisen kehittämistarvetta, jota toimialan yrityskenttä ei ole vielä huomioinut.


Kohderyhmä

Hankkeen kohderyhmänä on alkutuotannon yritykset, tulevat yrittäjät ja työntekijät.

 

Päivitetty: 12.4.2021 pia.jalkanen@ysao.fi