Together Much Better

Together Much Better

Kesto

1.6.2019 – 31.5.2022

Rahoittaja

Opetushallitus, Erasmus+

Hankepäällikkö

Hankepäällikkö Leena Toivanen, 0400 792 830, leena.toivanen@ysao.fi

EU flag-Erasmus+_vect_POS.jpg

Tavoite:

1. Matalan kynnyksen kansainväliset ryhmäliikkuvuudet: Saada kansainvälisiin liikkuvuuksiin mukaan laajemmin opiskelijoita ja henkilöstöä, joilla on vähän tai ei lainkaan aikaisempaa kansainvälistä kokemusta. Tavoite on luoda ryhmäliikkuvuuksista pysyvä toimintamalli verkostoon. Hyvät kokemukset rohkaisevat kansainvälistymään ja kehittämään itseä.

2. Moniosaajuus: Luonnonvara-alan liikkuvuusten laajentaminen toimialoille, joiden osaamista tarvitaan luonnonvaralla, kuten teknologia, elintarvike ja sähkö. Tällä tavoitteella tuetaan opiskelijoiden jatko-opintomahdollisuuksia ja urapolkuja työelämän moniosaajuustarpeet huomioiden. Hankkeen toimien tuloksena syntyvä moniosaajuus laajentaa ammatillisen koulutuksen ja työelämän välistä yhteistyötä niin kansallisella kuin kansainvälisellä tasolla.

3. Hanke luo uusia kumppanuuksia oppilaitosten ja yritysten kesken kansainvälisesti. Hanke innostaa edelleen koulutuksen laadun parantamiseen, innovointiin ja kansainväliseen toimintaan.

Kohderyhmä

Ammatillisen koulutuksen opiskelijat ja -henkilöstö.

Valtakunnallista hanketta koordinoi: Ylä-Savon ammattiopisto

Verkostossa mukana olevat muut oppilaitokset:
Savon ammattiopisto
Keski-Pohjanmaan ammattiopisto 
Sedu
Kainuun ammattiopisto

 

Lisätietoa Erasmus+ -ohjelmasta: www.oph.fi/erasmusplus


"Euroopan komissio ei vastaa julkaisun sisällöstä"

Päivitetty: 10.9.2021 tuija.kokkonen@ysao.fi