Ilmoitustaulu

Etusivu / Suomeksi / Info / Ilmoitustaulu
Ylä-Savon koulutuskuntayhtymän virallinen ilmoitustaulu

 

Kuuluttaminen perustuu lakiin julkisista kuulutuksista 2.2.1925/34 ja kuntalakiin. 1.6.2017 voimaan tulleen Kuntalain (10.4.2015/410) 12 luvun 108 §:n mukaan kuntayhtymän ilmoitukset saatetaan tiedoksi julkaisemalla ne yleisessä tietoverkossa, jollei salassapitoa koskevista säännöksistä muuta johdu, sekä tarpeen vaatiessa muulla kuntayhtymän päättämällä tavalla.

Yhtymävaltuuston ja yhtymähallituksen pöytäkirjat ovat yleisesti nähtävillä kuntayhtymän verkkosivuilla esityslistat ja pöytäkirjat seuraavana kokouksen jälkeisenä arkipäivänä. Tarkastuslautakunnan pöytäkirjat heti tarkastamisen jälkeen. Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa.

Viranhaltijoiden tekemät päätökset, joihin kunnan jäsenillä on tiedoksisaantioikeus, ovat nähtävillä päätöksentekopäivästä seuraavana arkipäivänä infossa virka-aikana klo 8.00-15.00 osoitteessa Asevelikatu 4, Iisalmi. Mikäli viranhaltijan päätöksestä on muutoksenhaku kuntalain mukaan, se julkaistaan virallisissa kuulutuksissa.

Tälle sivulle on myös pikaosoite www.ysao.fi/ilmoitustaulu


Viralliset kuulutukset
Päivitetty: 31.10.2018 kirsi.hukkanen@iisalmi.fi