Ilmoitustaulu

Etusivu / Suomeksi / Info / Ilmoitustaulu
Ylä-Savon koulutuskuntayhtymän virallinen ilmoitustaulu

 

Kuuluttaminen perustuu lakiin julkisista kuulutuksista 2.2.1925/34 ja kuntalakiin. 1.6.2017 voimaan tulleen Kuntalain (10.4.2015/410) 12 luvun 108 §:n mukaan kuntayhtymän ilmoitukset saatetaan tiedoksi julkaisemalla ne yleisessä tietoverkossa, jollei salassapitoa koskevista säännöksistä muuta johdu, sekä tarpeen vaatiessa muulla kuntayhtymän päättämällä tavalla.

Yhtymävaltuuston ja yhtymähallituksen pöytäkirjat ovat yleisesti nähtävillä kuntayhtymän verkkosivuilla esityslistat ja pöytäkirjat seuraavana kokouksen jälkeisenä arkipäivänä. Tarkastuslautakunnan pöytäkirjat heti tarkastamisen jälkeen.

Viranhaltijoiden tekemät päätökset, joihin kunnan jäsenillä on tiedoksisaantioikeus, ovat nähtävillä päätöksentekopäivästä seuraavana arkipäivänä Ylä-Savon ammattiopiston infossa virka-aikana klo 8.00-15.00. Info sijaitsee pääkampuksella Sankariniemellä Iisalmessa. Osoite on Asevelikatu 4, Iisalmi ja info sijaitsee heti pääsisäänkäynnistä astuessa pääaulassa oikealla. Tarkemmat alueohjeet, pysäköintiohjeen ja kampusalueen kartan voi tarkastella tästä linkistä

Mikäli viranhaltijan päätöksestä on muutoksenhaku kuntalain mukaan, se julkaistaan virallisissa kuulutuksissa.

Kuntayhtymän jäsenkunnan ja sen jäsenten katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on asetettu nähtäville yleisessä tietoverkossa.

Tälle sivulle on myös pikaosoite www.ysao.fi/ilmoitustaulu


Päivitetty: 25.6.2021 minttu.harju@ysao.fi