Rahoitusvaihtoehdot

Etusivu / Suomeksi / Info / Aikuisopiskelijan info / Rahoitusvaihtoehdot

Omaehtoinen aikuiskoulutus
Omaehtoisella aikuiskoulutuksella tarkoitetaan koulutusta, jossa henkilö tekee itse kouluttautumispäätöksen ja hakeutuu tarpeitaan vastaavaan koulutukseen. Kaikkeen omaehtoiseen koulutukseen sisältyy pieni omavastuu osuus. Omavastuu osuuden suuruus vaihtelee koulutuksittain. Tarkemmat hintatiedot löytyvät koulutusten yhteydestä.

Työvoimapoliittinen aikuiskoulutus
Työvoimapoliittisella aikuiskoulutuksella tarkoitetaan työvoimapoliittisista lähtökohdista järjestettävää, ammatillista ja valmentavaa koulutusta (ohjaava koulutus, kotoutumiskoulutus, kieli- ja tietoteknisiä valmiuksia parantava koulutus). Koulutus voi olla täydennyskoulutusta tai tutkintoon johtavaa koulutusta. Koulutus suunnataan ensisijaisesti työttömille työnhakijoille. Työvoimapoliittista koulutusta voidaan hankkia myös yhteistyössä yritysten kanssa yritysten palveluksessa oleville tai palvelukseen tuleville työntekijöille. Koulutuksen rahoittaa työvoimahallinto ja se on osallistujalle maksuton.

Henkilöstökoulutus
Henkilöstökoulutuksella tarkoitetaan osittain tai kokonaan työnantajan kustantamaa koulutusta. Henkilöstökoulutus voi olla lyhytkestoista täydennyskoulutusta tai tutkintotavoitteista koulutusta.

 

 

Päivitetty: 29.12.2014