Oppimisvalmiudet

Etusivu / Suomeksi / Info / Aikuisopiskelijan info / Oppimisvalmiudet

 

Oppimisvalmiutesi selvitetään myös heti koulutuksen alkuvaiheessa. Olennaista on kartoittaa sinun oppimistyylisi, ja yleensä apuna käytetään erilaisia oppimistyylitestejä. Oletkin ehken törmännyt näihin aiemmissa opinnoissasi? Testit ovat suuntaa antavia ja opiskelusi suunnittelun lähtökohtana on kuitenkin sinun oma näkemyksesi siitä, minkälainen oppija olet. Oppimisvalmiuksiesi kartoituksessa pyritään löytämään sinun vahvuutesi ja tuetaan sinua käyttämään näitä vahvuuksiasi myös opiskelussa.
 

Oppimisvaikeuksien selvittämisessä käytämme Niilo Mäki Instituutin laatimaa seulontamenetelmää. Jos arvelet sinulla olevan esimerkiksi lukemisen ymmärtämiseen tai kirjoittamiseen liittyviä vaikeuksia, kannattaa olla yhteydessä omaan kouluttajaan, ja pyytää päästä testeihin. Jos sinulla todetaan jokin em. oppimisvaikeus tai muu seikka, joka hankaloittaa opiskeluasi, tehdään sinulle halutessasi jatkosuunnitelma ongelman pienentämiseksi.

 

Opintojen tukitoimet

Koulutuksen alkuvaiheessa opintojasi tuetaan kartoittamalla oppimisvalmiuksiasi sekä ammattitaitoasi. Näin alkaa tutkinnon suorittamisen henkilökohtaistaminen. Opintojesi tukemisen kannalta jo alkuvaiheessa määritetyt realistiset tavoitteet ja välitavoitteet, sekä järkevä aikataulutus ovat tärkeät. Alkukartoituksen pohjalta asetetaan sinulle yksilölliset tavoitteet ja suunnitellaan sopivat keinot tavoitteiden saavuttamiseksi. Tavoitteiden toteutumista ja niiden muuttumista seurataan koko opintojesi ajan.

 

Näytöt

Opiskelijalle,  jolla on oppimiseen liittyviä vaikeuksia, on näyttö erittäin hyvä keino näyttää osaamistaan. Näytön arvioinnissa huomioidaan tarvittaessa oppimisvaikeuksien luonne. Arvioinnin perustana on ammatin hallinta, ei esimerkiksi kirjallisen vastauksen rakenne tai oikeinkirjoitus. Jokaiselle opiskelijalle annetaan palaute niin onnistuneen kuin epäonnistuneenkin näytön jälkeen.

Päivitetty: 28.1.2015