Opiskelumuodot

Etusivu / Suomeksi / Info / Aikuisopiskelijan info / Opiskelumuodot

Monimuoto-opiskelulla tarkoitetaan erilaisten opetusjärjestelyjen, kuten lähiopetuksen, etäopetuksen ja itsenäisen opiskelun yhdistelmiä. Monimuoto-opiskelussa yhdistyvät erilaiset opiskelun toteuttamistavat. Omaehtoiset koulutukset ovat pääsääntöisesti monimuoto-opiskelua, joissa lähipäiviä voi olla esimerkiksi kaksi iltaa viikossa tai kaksi päivää kuukaudessa.
Monimuoto-opiskelussa osa opiskelusta tehdään etänä, eli lähipäivien lisäksi on etätehtäviä kotoa tai työpaikalta käsin tehtäväksi. Moodle on työvälineenä etätehtävien palautuksessa ja materiaalin jakamisessa myös omaehtoisessa koulutuksessa.

Työssäoppiminen on olennainen osa monimuoto-opiskelua. Eritoten ammattitutkinnoissa ja erikoisammattitutkinnoissa painotetaan työpaikalla tapahtuvaa oppimista, ja näytöt tehdään omilla työpaikoilla, aidoissa työtehtävissä. 

Lähiopiskelu on kasvokkain tapahtuva opiskelumuoto. Lähiopiskelu voi olla esimerkiksi luokassa tapahtuvaa opiskelua, ryhmätyöskentelyä tai seminaarityöskentelyä. Ajallisesti lähiopiskelu voi tapahtua päivällä, illalla tai viikonloppuisin. Yleisesti ottaen työvoimapoliittiset koulutukset ovat pääsääntöisesti lähiopiskelua, jolloin opiskellaan 5 päivää viikossa. Omaehtoisessa vastaavasti lähiopiskelua voi olla ilta tai kaksi viikottain tai muutaman kerran kuukaudessa, viikko kerrallaan ja viikonloppuisin.

Verkko-opiskelu on yksi viime vuosina yleistynyt etäopiskelun muoto. Verkko-opiskelulla tarkoitetaan tietoverkon hyödyntämistä opiskelussa. Opetus voi tapahtua joko kokonaan tai osittain verkossa. Aikuiskoulutuksessa käytetään Moodle- verkko-oppimisympäristöä. Moodlea voidaan käyttää myös pelkästään muun opetuksen tukena esimerkiksi tiedon jakamisessa.

 

Päivitetty: 29.12.2014