Valmentava koulutus (Valma)

Etusivu / Suomeksi / Hae opiskelemaan / Valmentava koulutus (Valma)

nauravaiset nuoret ryhmä.jpg

VALMA

Ammatilliseen peruskoulutukseen valmentava koulutus

  • Oletko vailla ammatillista peruskoulutusta?
  • Oletko jäänyt ilman opiskelupaikkaa?
  • Ovatko aiemmat opintosi keskeytyneet?
  • Etkö tiedä mikä sinusta tulee isona?
  • Oletko erityinen oppija?
  • Tarvitsetko erityistä tukea opinnoissasi?
  • Haluatko oppia käytännön arjen taitoja?
  • Oletko maahanmuuttaja ja tarvitse lisävalmiuksia perustutkinto-opintoja varten?

VALMA-koulutuksessa sinulla on mahdollisuus saada vastauksia kysymyksiisi. Saat valmiuksia ammatilliseen peruskoulutukseen hakeutumiseksi ja vahvistat edellytyksiäsi ammatillisen perustutkinnon suorittamiseksi.  

Ammatilliseen peruskoulutukseen valmentavan koulutuksen aikana
• saat ohjausta ja tukea yksilöllisen koulutuspolun suunnitteluun (opiskelu ammatillisessa oppilaitoksessa, erityisammattioppilaitoksessa tai työpaikalla oppisopimuskoulutuksena).
• saat tietoja eri aloista
• kokeilet kiinnostavia ammatteja työpaikoilla (työkokeilut) ja käyt tutustumassa erilaisiin koulutusmahdollisuuksiin (koulutuskokeilut)
• parannat valmiuksiasi opiskella ammattiopistossa esimerkiksi korottamalla päättötodistuksesi numeroita ja suorittamalla hyväksiluettavia opintoja
• vahvistat omia opiskelutaitojasi

Tarvittaessa sinulle voidaan tehdä henkilökohtaisen opiskelun järjestämistä koskeva suunnitelma (HOJKS).

 

OPISKELIJAVALINTA AMMATILLISEEN PERUSKOULUTUKSEEN VALMENTAVAAN KOULUTUKSEEN (VALMA)

Haku koulutukseen
Ammatilliseen peruskoulutukseen valmentavaan koulutukseen haetaan www.opintopolku.fi -palvelun kautta 22.5.– 24.7.2018. 
 

Kutsu haastatteluun
Valma-koulutukseen hakeneet haastatellaan hakuajan päätyttyä heinäkuun lopussa. Saat kutsukirjeen, jossa on tieto haastatteluajasta ja –paikasta.

Valinnan tulosten julkaiseminen
Jos Sinut valitaan Valma-koulutukseen, niin Ylä-Savon ammattiopisto lähettää Sinulle valintakirjeen aikaisintaan elokuussa (tarkempi aika ilmoitetaan myöhemmin). Sinun tulee ilmoittaa opiskelupaikan vastaanottamisesta Ylä-Savon ammattiopistoon valintakirjeessä ilmoitettuna ajankohtana. Opetushallitus lähettää Sinulle kirjeen siinä tapauksessa, että et ole tullut valituksi.

 

Ohjatusti oppisopimukseen - VALMA

Ohjatusti oppisopimukseen -polku sopii sinulle, joka

• olet alle 25-vuotias nuori vailla peruskoulun jälkeistä tutkintoa
• olet kiinnostunut opiskelemaan oppisopimuskoulutuksella tutkinnon
• haluat selkiinnyttää käsitystäsi ammatinvalinnastasi

Ohjatusti oppisopimukseen -polun tavoitteena on löytää sinua kiinnostava koulutusala sekä mahdollisesti työnantaja, joka on kiinnostunut solmimaan oppisopimuksen kanssasi oppilaitosjakson jälkeen.
Oppilaitosjakson aikana perehdytään työpaikalla tapahtuvaan oppimiseen ja koulutukseen sekä vahvistetaan opiskelu- ja elämäntaitojen hallintaa. Opiskeluaika on yksilöllinen ja oppilaitosjaksolta voi siirtyä oppisopimuskoulutukseen joustavasti heti työpaikan ja työsuhteen varmistuttua.

Mikäli Ohjatusti oppisopimukseen -polku ei johda oppisopimukseen, opiskelija voi jatkaa opintoja Valma-ryhmässä henkilökohtaisen opiskelusuunnitelman mukaisesti.
Ohjatusti oppisopimukseen -polun työkokeilu on harjoittelua, ei vielä työsuhde. Sen ajalta ei makseta palkkaa. Työkokeilun kesto voidaan sopia tapauskohtaisesti esimerkiksi 2–6 kk mittaiseksi. Ohjatusti oppisopimukseen –polku on osa Ylä-Savon ammattiopiston Valma-koulutusta.

Ohjatusti oppisopimukseen polulle hakeutuminen tapahtuu Valman kautta

Ota yhteyttä oppisopimustoimistoon tai Valma-koulutukseen
Katja Turunen, oppisopimusjohtaja,
puh. 0400 793 365, katja.turunen@ysao.fi   

Lisäksi koulutukseen on jatkuva haku.Vapaita paikkoja voit kysyä läpi lukuvuoden täältä tai suoraan alla olevilta henkilöiltä.

 

Tutustu opettajan, opiskelijan sekä työelämän valma-opiskelijan ohjaustyökaluihin Valmasta työelämään sivuilta vww.valmastatyoelamaan.fi

 

Lisätietoa:
Koulutusvastaava/erityisopettaja Tero Rönkä puh. 0400 792 847
Erityisopettaja Anna-Helena Lipponen puh. 040 1778 541

  

Liitetiedostot
Päivitetty: 2.11.2017