Työpaikkaohjaaja

Etusivu / Suomeksi / Hae opiskelemaan / Oppisopimus / Työpaikkaohjaaja
Ohjaan.fi logo.jpg

Työpaikkaohjaaja

Työpaikkaohjaaja on tärkeässä asemassa työssä tapahtuvan oppimisen toteutuksessa. Tehtävänä on ohjata oppisopimusopiskelijaa löytämään merkityksellisiä oppimiskokemuksia ja auttaa häntä yhdistämään tietopuolinen koulutus ja käytäntö. Oppiminen syvenee, kun opiskelijalla on mahdollisuus keskustella oppimiskokemuksista työpaikkaohjaajan sekä muiden työntekijöiden kanssa.
Työpaikkaohjaajalla on keskeinen rooli tutkinnon tavoitteiden saavuttamisessa. Hän toimii työpaikalla opastajana ja perehdyttäjänä.

Työpaikkaohjaajan tehtävät oppisopimuksen alkuvaiheessa:
- perehtyy koulutuksen sisältöön, tutkinnon perusteisiin ja ammattitaitovaatimuksiin
- tiedottaa oppisopimusopiskelijasta oppisopimuskoulutuksesta työyhteisössäsi
- perehdyttää opiskelijan työtehtäviin ja työyhteisöön
- kartoittaa opiskelijan osaamistason ja tavoitteet
- tekee suunnitelman ohjauksen aikatauluista ja ajankäytöstä. Jakaa vastuuta muiden työntekijöiden kanssa!

Työpaikkaohjaajan tehtävät oppisopimuskoulutuksen aikana:
- motivoi, tukee ja kannustaa työtehtävissä
- huolehtii riittävästä yhteydenpidosta vastuuopettajaan ja oppisopimuspalveluihin
- varmistaa, että opiskelija pääsee osallistumaan tietopuolisen koulutuksen lähipäiville
- auttaa opiskelijaa hyödyntämään tutkintokoulutuksessa oppimaansa uutta tietoa
- seuraa ja ohjaa työpaikalla tapahtuvan oppimisen toteutumista
- käy säännölliset palautekeskustelut ja syöttää tiedot Sopimus Pro- verkkopalveluun sovitun aikataulun mukaisesti

Työpaikka on opiskelijan tärkein oppimisympäristö. Työpaikkaohjaaja on koulutuksen onnistumisen kannalta keskeisessä asemassa.

Työpaikkaohjaajalla on mahdollisuus osallistua Ylä-Savon ammattiopiston järjestämään työpaikkaohjaaja koulutukseen. Tutkintotilaisuuksien arviointikoulutuksen tarjoaa oppilaitos.

Seuraava työpaikkaohjaajakoulutus ke 19.2.2020 klo 12-16. Katso esite sivun alta!

Päivitetty: 14.1.2020 minttu.harju@ysao.fi