Työpaikkaohjaaja

Etusivu / Suomeksi / Hae opiskelemaan / Oppisopimus / Työpaikkaohjaaja

Työpaikkaohjaaja

Työpaikka on opiskelijan tärkein oppimisympäristö, ja työssä tapahtuvan oppimisen sekä onnistumisen kannalta työpaikkaohjaaja on keskeissä asemassa. Hän voi kehittää omalla työpaikalla tapahtuvaa oppimista.

Työpaikkaohjaajalla on mahdollisuus osallistua YSAOn järjestämään kolmitasoiseen työpaikkaohjaajakoulutukseen, joka tukee työpaikan uusien työntekijöiden perehdytystä, työssä ohjaamista sekä esimiestyötä. Koulutuksen voi suorittaa verkkokoulutuksena tai Teams-yhteydellä etäkoulutuksena. Sen sijaan tutkintotilaisuuksien arviointikoulutuksen tarjoaa oppilaitos. 

 

työpaikkaohjaaja_pieni.jpg

Työpaikkaohjaajan tehtävänä on ohjata oppisopimusopiskelijaa, jotta hän saa tärkeitä oppimiskokemuksia. Ohjauksen avulla siinä yhdistyvät tietopuolinen koulutus ja käytäntö.

Opiskelijan oppiminen syvenee, kun hänellä on mahdollisuus keskustella kokemuksistaan opastajana ja perehdyttäjänä toimivan työpaikkaohjaajan sekä muiden työntekijöiden kanssa.

Ohjaan.fi-sivusto tukee työelämässä tapahtuvaa oppimista ja ohjausta. Sivulta löytyy useita videotarinoita sekä tietoa ohjauksesta.

Ohjaan.fi sivuston kuvalinkki

 

Työpaikkaohjaajakoulutus

Olet valmis työpaikkaohjaajaksi, kun haluat auttaa muita kehittymään työssään ja sinulla on vahva ammatillinen osaaminen omalta alaltasi.

Verkkokoulutuksen ensimmäinen taso on saatavilla 10.8.2020 alkaen Teams-yhteydellä

 Katso itsellesi sopiva päivä ja ilmoittaudu mukaan ysao.fi/koulutus  

Koulutuksen toteutus & kesto

Etäkoulutuksena Teams-yhteydellä. Osallistujien maksimimäärä 250 henkilöä.

Ke 21.10. klo 12-16
Ke 18.11. klo 8-12
To 10.12. klo 8-12

Koulutuksen sisältö
1. Ammatillinen koulutus tänään
- Suomen koulutusjärjestelmä (ei verkkokoulutuksessa)
- Ammatilliset opiskeluväylät ja opintotarjonta (ei verkkokoulutuksessa)
- Tutkinnon perusteet, ammattitaitovaatimukset
- Lainsäädännön mahdollisuudet
- Koulutussopimus / Oppisopimus
2. Työpaikkaohjaaja opiskelijan ohjaajana
- Työpaikkaohjaajan merkitys ja tehtävät
- Perehdytys
- Työelämätaidot ja mahdollinen erityisen tuen tarve
- Ohjaaminen ja ohjaustyylit
- Palautteen antaminen ja arviointi
3. Työpaikkaohjaaja osaamisen arvioijana
- Näytön suunnittelu, toteutus ja arviointi

Verkkokoulutuksen toteutus & kesto
- Koulutus saatavilla 10.8.2020 alkaen
- Kesto noin 3-4 tuntia
- Koulutus Moodle-oppimisympäristössä
 

Hinta maksuton 

Kysy lisää
Outi Jäntti
puh. 0400 799 837
outi.jantti(at)ysao.fi

Ylä-Savon ammattiopisto/EduSavo Oy pidättää oikeudet koulutusten tietojen muutoksiin.

 

Työpaikkaohjaajan tehtävät oppisopimuksen alkuvaiheessa

- perehtyä koulutuksen sisältöön, tutkinnon perusteisiin ja ammattitaitovaatimuksiin
- tiedottaa opiskelijan oppisopimuskoulutuksesta työyhteisössäsi 
- perehdyttää opiskelija työtehtäviin ja työyhteisöön
- kartoittaa opiskelijan osaamistason ja tavoitteet
- tehdä suunnitelma ohjauksen aikatauluista ja ajankäytöstä. Vastuu jaetaan muiden työntekijöiden kanssa.

Työpaikkaohjaajan tehtävät oppisopimuskoulutuksen aikana

- motivoida, tukea ja kannustaa työtehtävissä
- huolehtia riittävästä yhteydenpidosta vastuuopettajaan ja oppisopimuspalveluihin
- varmistaa, että opiskelija pääsee osallistumaan tietopuolisen koulutuksen lähipäiville 
- auttaa opiskelijaa hyödyntämään tutkintokoulutuksessa oppimaansa uutta tietoa
- seurata ja ohjata työpaikalla tapahtuvan oppimisen toteutumista
- käydä säännölliset palautekeskustelut ja syöttää tiedot Sopimus Pro -verkkopalveluun sovitun aikataulun mukaisesti

Liitetiedostot
Päivitetty: 13.10.2020 sari.komulainen@ysao.fi