Työpaikkaohjaaja

Etusivu / Suomeksi / Hae opiskelemaan / Oppisopimus / Työpaikkaohjaaja
Ohjaan.fi logo.jpg

Työpaikkaohjaaja

Työpaikkaohjaaja on tärkeässä asemassa työssä tapahtuvan oppimisen toteutuksessa. Tehtävänä on ohjata oppisopimusopiskelijaa löytämään merkityksellisiä oppimiskokemuksia ja auttaa häntä yhdistämään tietopuolinen koulutus ja käytäntö. Oppiminen syvenee, kun opiskelijalla on mahdollisuus keskustella oppimiskokemuksista työpaikkaohjaajan sekä muiden työntekijöiden kanssa.
Työpaikkaohjaajalla on keskeinen rooli tutkinnon tavoitteiden saavuttamisessa. Hän toimii työpaikalla opiskelijan opastajana ja perehdyttäjänä.

Työpaikkaohjaajan tehtävät oppisopimuksen alkuvaiheessa

- Työpaikkaohjaaja perehtyy koulutuksen sisältöön, tutkinnon perusteisiin ja ammattitaitovaatimuksiin. 
- Työpaikkaohjaaja tiedottaa oppisopimusopiskelijasta oppisopimuskoulutuksesta työyhteisössäsi.
- Työpaikkaohjaaja perehdyttää opiskelijan työtehtäviin ja työyhteisöön.
- Työpaikkaohjaaja kartoittaa opiskelijan osaamistason ja tavoitteet.
- Työpaikkaohjaaja tekee suunnitelman ohjauksen aikatauluista ja ajankäytöstä. Hän myös jakaa vastuuta muiden työntekijöiden kanssa!

Työpaikkaohjaajan tehtävät oppisopimuskoulutuksen aikana

- Työpaikkaohjaaja motivoi, tukee ja kannustaa työtehtävissä.
- Työpaikkaohjaaja huolehtii riittävästä yhteydenpidosta vastuuopettajaan ja oppisopimuspalveluihin.
- Työpaikkaohjaaja varmistaa, että opiskelija pääsee osallistumaan tietopuolisen koulutuksen lähipäiville.
- Työpaikkaohjaaja auttaa opiskelijaa hyödyntämään tutkintokoulutuksessa oppimaansa uutta tietoa.
- Työpaikkaohjaaja seuraa ja ohjaa työpaikalla tapahtuvan oppimisen toteutumista.
- Työpaikkaohjaaja käy säännölliset palautekeskustelut ja syöttää tiedot Sopimus Pro- verkkopalveluun sovitun aikataulun mukaisesti.

Työpaikka on opiskelijan tärkein oppimisympäristö. Työpaikkaohjaaja on koulutuksen onnistumisen kannalta keskeisessä asemassa.

Työpaikkaohjaajalla on mahdollisuus osallistua Ylä-Savon ammattiopiston järjestämään työpaikkaohjaaja-koulutukseen. Tutkintotilaisuuksien arviointikoulutuksen tarjoaa oppilaitos.

Ajankohtaisia työpaikkaohjaajakoulutuksia voi seurata ysao.fi/koulutus -sivulta. Lisäksi koulutuksen sisältöön voi tutustua tarkemmin alla olevasta esitteestä.

Päivitetty: 13.7.2020 minttu.harju@ysao.fi