Työpaikkakouluttaja

Etusivu / Suomeksi / Hae opiskelemaan / Oppisopimus / Työpaikkakouluttaja

TyöpaikkakouluttajaOppisopimus_DSC_0221_Julius_ja_Rami.jpg

Työpaikkakouluttaja on tärkeässä asemassa työssä tapahtuvan oppimisen toteutuksessa. Tehtävänä on ohjata oppisopimusopiskelijaa löytämään merkityksellisiä oppimiskokemuksia ja auttaa häntä yhdistämään tietopuolinen koulutus ja käytäntö. Oppiminen syvenee, kun opiskelijalla on mahdollisuus keskustella oppimiskokemuksista työpaikkakouluttajan sekä muiden työntekijöiden kanssa.
Työpaikkakouluttajalla on keskeinen rooli tutkinnon tavoitteiden saavuttamisessa. Hän toimii työpaikalla opastajana ja perehdyttäjänä.

Työpaikkakouluttajan tehtävät oppisopimuksen alkuvaiheessa:
- perehtyy koulutuksen sisältöön, tutkinnon perusteisiin ja ammattitaitovaatimuksiin
- tiedottaa oppisopimusopiskelijasta oppisopimuskoulutuksesta työyhteisössäsi
- perehdyttää opiskelijan työtehtäviin ja työyhteisöön
- kartoittaa opiskelijan osaamistason ja tavoitteet
- laatii opiskelijan kanssa työssä oppimissuunnitelman (tos)
- tekee suunnitelman ohjauksen aikatauluista ja ajankäytöstä. Jakaa vastuuta muiden työntekijöiden kanssa!

Työpaikkakouluttajan tehtävät oppisopimuskoulutuksen aikana:
- motivoi, tukee ja kannustaa työtehtävissä
- huolehtii riittävästä yhteydenpidosta vastuuopettajaan ja oppisopimustoimistoon
- varmistaa, että opiskelija pääsee osallistumaan tietopuolisen koulutuksen lähipäiville
- auttaa opiskelijaa hyödyntämään tietopuolisessa koulutuksessa oppimaansa uutta tietoa
- seuraa ja ohjaa työpaikalla tapahtuvan oppimisen toteutumista
- käy säännölliset arviointi- ja palautekeskustelut ja syöttää tiedot Sopimus Pro- verkkopalveluun sovitun aikataulun mukaisesti

Työpaikka on opiskelijan tärkein oppimisympäristö. Työpaikkaohjaaja on koulutuksen onnistumisen kannalta keskeisessä asemassa.

Työpaikkakouluttajalla on mahdollisuus osallistua oppisopimusorganisaation järjestämään työpaikkakouluttajakoulutukseen. Tutkintotilaisuuksien arviointikoulutuksen tarjoaa oppilaitos.

Seuraava työpaikkaohjaajakoulutus 20.3.2018. Liitteenä esite!

Päivitetty: 22.1.2018 sari.tuunela@ysao.fi