Palaute

Palaute työpaikalta osaamisen kehittämisestä

Oppisopimustyössä oppimista arvioidaan tammi-, touko- ja syyskuussa. Arviointi tehdään sähköisesti Sopimus Pro – verkkopalvelussa. Opisopimusopiskelija ja työpaikkakouluttaja saavat sähköpostiinsa muistutusviestin ja linkin, kun arviointi on ajankohtaista.
Työpaikkakouluttaja ja opiskelija arvioivat yhdessä niitä tutkinnon osia, joita opiskelija on työssä oppinut. Tutkinnon osat, joihin ei vielä ole liittynyt työssä oppimista, voidaan jättää arvioimatta. Tietopuolisten opintojen ja tutkintotilaisuuksien aikataulut eivät vaikuta työssä oppimisen arvioinnin tekemiseen. Oppisopimusopiskelija ja työpaikkakouluttaja päättävät arvosanat yhteisymmärryksessä, perustuen opiskelijan sen hetkiseen osaamiseen.

Työssä oppimisen arviointiin ei vaikuta tietopuolisten opintojen arvosanat.

Klikkaa tästä arviointiin!

Arviointikeskusteluun tulee varata aikaa työvuorolistasta, n. 1h/arviointikeskustelu. Arvioinnin pohjana voi käyttää opiskelijan työssä oppimissuunnitelmaa (tos), jonka työpaikkakouluttaja ja opiskelija ovat yhdessä laatineet oppisopimuksen alkaessa.
Arviointiasteikko: tyydyttävä 1, hyvä 2 tai kiitettävä 3.

opso_arviointitaulukko.jpg

 

 

Toimintaohje sähköisen koulutuskertomuksen täyttämiseen Sopimus Pro –verkkopalvelussa

1. Opisopimusopiskelija ja työpaikkakouluttaja saavat muistutusviestin arvioinnin tekemisestä sähköpostiin ja pitävät arviointikeskustelun

2. Työpaikkakouluttaja kirjautuu ohjelmaan ensimmäisenä, kohtaan ”Hae korvausta ja tee arviointi” ja syöttää yhdessä opiskelijan kanssa päätetyt arvosanat sekä todelliset työtunnit sekä tietopuolisen koulutuksen tunnit/ kuukaudessa.

3. Opisopimusopiskelija kirjautuu ohjelmaan ja kuittaa arvioinnin kohdasta ”Kuittaa arviointikeskustelu” sekä lisää mahdolliset lisätiedot.

4. Arviointi siirtyy automaattisesti oppisopimustoimistolle käsiteltäväksi. Ohjelma käsittelee samalla myös yrityksen koulutuskorvaushaun.

Päivitetty: 5.2.2018 sari.tuunela@ysao.fi