Muutokset oppisopimuksessa

Etusivu / Suomeksi / Hae opiskelemaan / Oppisopimus / Muutokset oppisopimuksessa

MUUTOKSET OPPISOPIMUKSESSA

Oppisopimuksen muutoksia ovat vastuunalaisen työpaikkaohjaajan vaihtuminen, oppisopimusajan lyhentäminen tai jatkaminen, henkilökohtaisen osaamisen kehittämissuunnitelman sisällön muuttaminen sekä oppisopimuksen keskeytyminen ja purkaminen. Oppisopimuksen muutoksista sovitaan aina yhdessä koulutuksen järjestäjän (oppisopimuspalvelut) kanssa. Niistä tehdään erillinen muutosesitys.

Oppiajan muutos
Oppisopimuksen oppiaikaa voidaan lyhentää tai jatkaa perustelluista syistä. Oppiajan lyhentäminen voi olla mahdollista esimerkiksi, jos oppimistavoite on saavutettu arvioitua aikaisemmin. Jatkoaika taas saattaa olla tarpeeseen esimerkiksi silloin, kun halutaan laajentaa henkilökohtaisenopiskeluohjelman sisältöä tai, jos oppisopimus on ollut keskeytettynä.

Oppisopimuksen keskeyttäminen
Oppisopimus voi keskeytyä mm. äitiysloman, armeijan tai muun pitkähkön työstä poissaolon vuoksi.

Oppisopimuksen purkaminen
Oppisopimus voidaan purkaa mm.

1. koeaikana
2. opiskelijan ja työnantajan yhteisestä sopimuksesta
3. yksipuolisesti työsopimuslain (55/2001) 8 luvun 1 ja 3§ säädetyillä perusteilla
4. koulutuksen järjestäjän luvalla myös perusteilla, jotka työsopimuslain mukaan oikeuttaisivat työsopimuksen irtisanomiseen.

Koulutuksen järjestäjä voi purkaa oppisopimuksen opiseklijaa ja työnantajaa kuultuaan, jos työpaikalla järjestetyssä koulutuksessa ei noudateta ao. lainsäädännön ja tehdyn sopimuksen mukaisia määräyksiä.   

Liitetiedostot
Päivitetty: 9.6.2020 sari.komulainen@ysao.fi