Lainsäädäntö

Etusivu / Suomeksi / Hae opiskelemaan / Oppisopimus / Lainsäädäntö

Lainsäädäntö

Oppisopimus on pääosin työpaikalla tapahtuvaa koulutusta, joka perustuu 15 vuotta täyttäneen opiskelijan ja työnantajan välillä tehtyyn kirjalliseen määräaikaiseen työsopimukseen. (laki ammatillisesta koulutuksesta 17 §)
Oppisopimukseen sovelletaan työsopimuslakia (L 55/2001) siten, kun laissa ammatillisesta koulutuksesta 18 §:ssä säädetään. Työehtosopimuksen noudattamisvelvollisuus yleissitovuuden perusteella on oppisopimuksessa samanlainen kuin muissakin työsuhteissa. Oppisopimukseen sovelletaan muun muassa työaika lainsäädäntöä, vuosilomalakia, työturvallisuuslakia ja sen perusteella annettuja määräyksiä sekä muita säädöksiä, jotka koskevat työntekijän suojelua. (laki nuorista työntekijöistä, L 998/1993)
Oppisopimuksessa noudatetaan alan työehtosopimuksessa määriteltyä työaikaa, kuitenkin työajan tulee viikossa olla vähintään 25 tuntia. Tietopuoliset opinnot oppilaitoksissa katsotaan työssäoloajan veroiseksi.
Työnantaja huolehtii siitä, että opiskelijalla on tapaturmavakuutus, joka on voimassa työssäoloaikana (työmatkat ja työaika). Jos tietopuolisen opetuksen ajalta maksetaan palkka, opiskelija on työnantajan tapaturmavakuutuksen piirissä myös tietopuolisen opetuksen aikana.
Tietyillä koulutusaloilla, kuten kasvatus-, sosiaali-, terveys- ja liikunta-aloilla sekä joillakin tekniikan ja liikenteen aloilla, on erityisiä tutkintokohtaisia terveydentilaan liittyviä vaatimuksia, jotka tulee huomioida oppisopimusta suunniteltaessa (ns. SORA-lainsäädäntö)
Sairauslomalla ei voi osallistua työhön tai tietopuoliseen opetukseen, koska tapaturmavakuutukset eivät korvaa sairauslomalla tapahtuvia vahinkoja.

Työsopimuslaki

sekä
- työntekijän työaikaa, vuosilomaa, työturvallisuutta ja työntekijän muuta suojelua koskevat säännökset (esim. työturvallisuuslaki (L 738/2002)
• alaa koskeva työehtosopimus
• laki nuorista työntekijöistä (L 998/1993)

Laki ammatillisesta koulutuksesta 21.8.1998/630

Asetus ammatillisesta koulutuksesta 6.11.1998/811

Laki ammatillisesta aikuiskoulutuksesta 21.8.1998/631

Asetus ammatillisesta aikuiskoulutuksesta 6.11.1998/812

Opetusministeriön asetus oppisopimuskoulutuksessa olevan opiskelijan opintososiaalisista eduista tietopuolisen opetuksen aikana

Henkilökohtaistamismääräys

Opetushallituksen määräys todistuksista

Päivitetty: 3.2.2017 sari.tuunela@ysao.fi