Erikoisammattitutkinnot

Etusivu / Suomeksi / Hae opiskelemaan / Erikoisammattitutkinnot

Ammatti- ja erikoisammattitutkinnot on suunnattu jo työkokemusta omaaville henkilöille. Ne ovat ammattitaitoa syventäviä näyttötutkintoja. Erikoisammattitutkinnon suoritat näyttötutkintona koulutuksen aikana tai oppisopimuksen kautta.

Tutkintojen suorittamiseksi järjestetään myös valmistavaa koulutusta. Jos olet jo hankkinut aikaisemmassa koulutuksessa, työssä tai harrastuksissa riittävän osaamisen ja taidot, voit suorittaa tutkinnon myös ilman koulutusta. Muodollista pohjakoulutusta ei vaadita. Koulutuksen järjestäjä päättää koulutuksen valintaperusteista. 

Erikoisammattitutkinnot arvioidaan asteikolla hyväksytty tai hylätty. 

Erikoisammattitutkinnossa osoitat alan ammattityöntekijältä edellytetyn ammattitaidon. Erikoisammattitutkinto soveltuu jo työkokemusta hankkineelle osaamisen tunnustamiseen ja päivittämiseen tai ammattitaidon kehittämiseen. Se voi olla myös väylä uudessa ammatissa tarvittavan ammattitaidon osoittamiseen.

Hakeminen ja lisätietoja:

Ajankohtainen koulutustarjonta www.ysao.fi/koulutus

Oppisopimuskoulutus

Lisätietoja esim. näistä koulutuksista:

  • Erityisruokavaliopalvelujen erikoisammattitutkinto
  • Majoitus- ja ravitsemisalan esimiestyön erikoisammattitutkinto
  • Puhtaus- ja kiinteistöpalvelualan erikoisammattitutkinto

 

Kun olet suorittanut erikoisammattitutkinnon, voit hakea jatko-opintoihin korkeakouluihin ja yliopistoihin. Kts. http://www.oph.fi/koulutus_ja_tutkinnot

Päivitetty: 18.2.2019 sari.komulainen@ysao.fi