Erikoisammattitutkinnot

Etusivu / Suomeksi / Hae opiskelemaan / Erikoisammattitutkinnot

Erikoisammattitutkinnon suoritat näyttötutkintona aikuiskoulutuksessa tai oppisopimuksen kautta.

Tutkintojen suorittamiseksi järjestetään myös valmistavaa koulutusta. Jos olet jo hankkinut aikaisemmassa koulutuksessa, työssä tai harrastuksissa riittävän osaamisen ja taidot, voit suorittaa tutkinnon myös ilman koulutusta. Muodollista pohjakoulutusta ei vaadita. Koulutuksen järjestäjä päättää koulutuksen valintaperusteista. 

Erikoisammattitutkinnot arvioidaan asteikolla hyväksytty tai hylätty. 

Erikoisammattitutkinnossa osoitat alan ammattityöntekijältä edellytetyn ammattitaidon. Erikoisammattitutkinto soveltuu jo työkokemusta hankkineelle osaamisen tunnustamiseen ja päivittämiseen tai ammattitaidon kehittämiseen. Se voi olla myös väylä uudessa ammatissa tarvittavan ammattitaidon osoittamiseen.

Hakeminen ja lisätietoja:

Aikuisten koulutustarjonta www.ysao.fi/koulutuskalenteri

Oppisopimuskoulutus

Lisätietoja esim. näistä koulutuksista:

 

Kun olet suorittanut erikoisammattitutkinnon, voit hakea jatko-opintoihin korkeakouluihin ja yliopistoihin. Kts. http://www.oph.fi/koulutus_ja_tutkinnot

Päivitetty: 3.11.2016