Ammattitutkinnot

Etusivu / Suomeksi / Hae opiskelemaan / Ammattitutkinnot

Ammattitutkinnon suoritat näyttötutkintona aikuiskoulutuksessa tai oppisopimuksen kautta.

Tutkintojen suorittamiseksi järjestetään myös valmistavaa koulutusta. Jos olet jo hankkinut aikaisemmassa koulutuksessa, työssä tai harrastuksissa riittävän osaamisen ja taidot, voit suorittaa tutkinnon myös ilman koulutusta. Muodollista pohjakoulutusta ei vaadita. Koulutuksen järjestäjä päättää koulutuksen valintaperusteista.

Ammattitutkinnot arvioidaan asteikolla hyväksytty tai hylätty.

Ammattitutkinnossa osoitat alan ammattityöntekijältä edellytetyn ammattitaidon. Ammattitutkinto soveltuu jo työkokemusta hankkineelle osaamisen tunnustamiseen ja päivittämiseen tai ammattitaidon kehittämiseen. Se voi olla myös väylä uudessa ammatissa tarvittavan ammattitaidon osoittamiseen.

Hakeminen ja lisätietoja:

Aikuisten koulutustarjonta www.ysao.fi/koulutuskalenteri

Oppisopimuskoulutus

Jos sinulla ei ole peruskoulun jälkeistä tutkintoa, sinulla on mahdollisuus hankkia joustavasti ammatillinen pätevyys nuorten ja aikuisten osaamisohjelman (Nao) kautta. Saat henkilökohtaista ohjausta opintoihin ja opinnoissa otetaan huomioon mahdollisesti muualla hankkimasi osaaminen.

Kun olet suorittanut ammattitutkinnon, voit hakea jatko-opintoihin korkeakouluihin ja yliopistoihin. Kts. http://www.oph.fi/koulutus_ja_tutkinnot

 

Päivitetty: 29.1.2015