Ammattitutkinnot

Etusivu / Suomeksi / Hae opiskelemaan / Ammattitutkinnot

Ammattitutkinnon suoritat näyttötutkintona koulutuksen aikana tai oppisopimuksen kautta.

Ammatti- ja erikoisammattitutkinnot on suunnattu jo työkokemusta omaaville henkilöille. Ne ovat ammattitaitoa syventäviä näyttötutkintoja.
Tutkintojen suorittamiseksi järjestetään myös valmistavaa koulutusta. Jos olet jo hankkinut aikaisemmassa koulutuksessa, työssä tai harrastuksissa riittävän osaamisen ja taidot, voit suorittaa tutkinnon myös ilman koulutusta. Muodollista pohjakoulutusta ei vaadita. Koulutuksen järjestäjä päättää koulutuksen valintaperusteista.

Ammattitutkinnot arvioidaan asteikolla hyväksytty tai hylätty.

Ammattitutkinnossa osoitat alan ammattityöntekijältä edellytetyn ammattitaidon. Ammattitutkinto soveltuu jo työkokemusta hankkineelle osaamisen tunnustamiseen ja päivittämiseen tai ammattitaidon kehittämiseen. Se voi olla myös väylä uudessa ammatissa tarvittavan ammattitaidon osoittamiseen.

Hakeminen ja lisätietoja:

Ajankohtainen koulutustarjonta www.ysao.fi/koulutus

Oppisopimuskoulutus

 Kun olet suorittanut ammattitutkinnon, voit hakea jatko-opintoihin korkeakouluihin ja yliopistoihin. Kts. http://www.oph.fi/koulutus_ja_tutkinnot

 

Päivitetty: 9.4.2018