Ammatillinen perustutkinto

artesaanikuva.JPG 

Ammattikoulutus muodostuu ammatillisista perustutkinnoista ja lisäkoulutuksena suoritettavista ammatti- ja erikoisammattitutkinnoista. Sekä nuoret että aikuiset voivat opiskella samoihin ammatillisiin perustutkintoihin.

Ammatilliseen perustutkintoon johtavan koulutuksen tavoitteena on antaa opiskelijoille ammattitaidon saavuttamiseksi tarpeellisia tietoja ja taitoja sekä valmiuksia itsenäisen ammatin harjoittamiseen, sekä tukea elinikäistä oppimista ja antaa tarpeellisia tietoja ja taitoja jatko-opintoihin, harrastuksiin ja persoonallisuuden kehittämiseen.

Ammatillisia perustutkintoja voi suorittaa
• humanistinen ja kasvatusala
• kulttuuriala
• yhteiskuntatieteiden, liiketalouden ja hallinnon ala
• luonnontieteiden ala
• tekniikan ja liikenteen ala
• luonnonvara- ja ympäristöala
• sosiaali-, terveys- ja liikunta-ala
• ravitsemisala

Ammatillinen lisä- ja täydennyskoulutus on mahdollista työuran eri vaiheissa. Sekä ammatillinen peruskoulutus että lisäkoulutus ovat tutkintoon tähtäävää koulutusta. Opiskelu tapahtuu paitsi oppilaitoksissa, myös lisääntyvässä määrin työpaikoilla ja verkko-oppimisympäristöissä.

Ammatilliseen koulutukseen hakeudutaan pääsääntöisesti perusopetuksen päättövaiheessa tai lukiokoulutuksen päättyessä valtakunnallisen yhteishaun kautta. Yhteishaku oppilaitoksiin tapahtuu vakiintuneina ajankohtina kahdesti vuodessa. Osassa koulutuksista haetaan suoraan oppilaitokseen.

Haku koulutukseen -video

Yksilölliset opinnot ammatillisessa koulutuksessa -video

Työpaikalla opiskelun mahdollisuudet -video

Tutkinto näytöllä -video

Ja ylläolevat pätkät sisältävä video

Muuta uudistukseen liittyvää jatkuvasti uutta päivittyvää materiaalia

Jatkuva haku kaikkiin koulutuksiin ysao.fi/koulutus

Oppisopimuskoulutus ysao.fi/oppisopimus

 

Päivitetty: 3.11.2021 minttu.harju@ysao.fi