Tarjoilija

tarjoilija yhteishaku 1200x628 px 2018.jpg

Tutkinnon nimi ja laajuus

Ravintola- ja cateringalan perustutkinto
Asiakaspalvelun osaamisala, 180 osp
tarjoilija
ePerusteet

Ammattinimikkeet

Tarjoilija

Haku yhteishaussa

www.opintopolku.fi

Jatkuva haku

Kaikille hakijoille, sekä nuorille että aikuisille.
www.ysao.fi/jatkuva

Kysy lisää koulutuksesta

Koulutusvastaava Eija Vesterinen
p. 0400 783 461
eija.vesterinen(at)ysao.fi

Visuaalinen opetussuunnitelma

Katso lisää

YSAOn kielitaitovaatimus

YSAOn kielitaitovaatimus


Tarjoilijan työtehtävät 


Tarjoilija hallitsee erityyppisten ravintoloiden salityöskentelyn. Hän huolehtii ravintolan tekstiileistä, astioista, laseista ja ruokailuvälineistä sekä kattaa ja siistii pöytiä. Tarjoilijalla on hyvä ruoka- ja juomatuntemus jotka ovat osa hyvää ammattitaitoa. Työssä tarvitaan palvelu- ja kielitaitoa erilaisten asiakasryhmien palvelutilanteissa. Tarjoilijan tulee hallita myös myyntityö, kassatoiminnot ja erilaiset tarjoilutavat toimipaikan liikeidean mukaan. 

Ammatin vaatimukset 

Tarjoilijan työ edellyttää hyvää myynti-, esiintymis- ja yhteistyötaitoja. Tarjoilijan työ vaatii taitoa itsenäiseen työskentelyyn ja joustavia ryhmätyötaitoja nopeasti vaihtuvissa tilanteissa. Työ vaatii ystävällisyyttä, huolellisuutta, palveluhenkisyyttä, joustavuutta ja ongelman ratkaisutaitoa. Ravintola- ja cateringalalla on useita suuntautumisvaihtoehtoja. Työpäivät ovat vaihtelevia ja työtehtävät moninaisia. Esimerkiksi työajat vaihtelevat paljon valitsemasi ammatin mukaan. Ammatinvalinnasta riippumatta hyvä stressinsietokyky, sosiaalisuus ja palvelualttius ovat alan valttikortteja. 

Tarjoilija_fantasia5_oppisopimus.jpg

Työpaikat

Tarjoilijan työpaikkoja ovat mm. anniskelu- ja ruokaravintolat, kahvilat, laivaravintolat, yökerhot, henkilöstöravintolat, liikenneasemat, pikaruokalat, juhla- ja pitopalveluyritykset sekä matkailu- sekä suurtalousalan toimipaikat.

Terveydentilasuositukset

Koulutuksessa henkilöltä edellytetään työn kuormitukseen nähden riittävää fyysistä kuntoa. Henkilöllä ei saa olla sairauksia, jotka vaarantaisivat hänen oman, muiden työntekijöiden tai asiakkaiden terveyden tai turvallisuuden.

Henkilön sopivuutta erilaisiin työtehtäviin voidaan joutua harkitsemaan
oireiden ja toiminnan vajavuuden perusteella mm. seuraavissa sairauksissa:
• epilepsia tai muut tasapainoon vaikuttavat sairaudet
• näön tai kuulon heikkous
• tasapainoelimistön toiminnan häiriöt
• tuki- ja liikuntaelimistön sairaudet
• allergiat
• psyykkiset sairaudet

Jatkokoulutusmahdollisuuksia

Ammattikorkeakoulujen matkailu- ja ravitsemisalan ammattikorkeakoulututkinto (restonomi) tarjoaa suuntautumisvaihtoehtoina hotelli- ja ravintola-alan koulutusohjelman sekä hotelli- ja ravintola-alan liikkeenjohdon koulutusohjelman. Opinnot kestävät n. 3,5 vuotta. Koulutus on mahdollista suorittaa myös aikuiskoulutuksena.

Hotelli- ja ravintola-alan koulutusohjelmasta valmistunut restonomi voi muun muassa johtaa majoitus- tai ravitsemisliikettä tai matkailualan organisaatiota tai työskennellä elintarvike- tai ravintoalalla. Hänen tehtävänimikkeitä ovat esimerkiksi hotellinjohtaja, hotellin myyntisihteeri, hovimestari, keittiöpäällikkö, ravintolapäällikkö, ravitsemispäällikkö ja vastaanottopäällikkö.

Uutta! Onko sinulla jo ravintola- ja cateringalan perustutkinto suoritettuna?

Voit suorittaa vain tutkinnonosia tai kokonaan toisen osaamisalan jo suorittamastasi perustutkinnosta (esim. oppisopimuksella):

Suuntautumisvaihtoehdot
• Kokki –> tarjoilija
• Tarjoilija -> kokki

Päivitetty: 25.11.2021 minttu.harju@ysao.fi