Normet-polku

Normet-polku

Opiskelija työskentelee Normetin työpisteellä

Normet-polku tarkoittaa kone- ja tuotantotekniikan perustutkinto-opiskelijoille työssäoppimista työpisteissä, joita voi olla yrityksen lisäksi myös oppilaitoksessa. Opiskelija työskentelee yhdellä työpisteellä muutaman viikon, jonka jälkeen hän tekee työpisteen työtehtäviin liittyvän näyttötehtävän. Näyttötehtävistä kootaan ammattiosaamisen näyttö, joka antaa arvosanan tutkinnonosalle. Toiminnan tavoitteena on tehdä työssäoppiminen suunnitellusti niin, että koulutuksesta saataisiin paras hyöty irti niin, jotta yritys saisi osaavaa työvoimaa ja opiskelija työpaikan.

Tämä toimii hyvänä oppimiskokemuksena opiskelijalle, kun hänen täytyy myydä itsenä uuteen työtiimiin ja työntekijöille, kuinka he osaavat perehdyttää ja opettaa uuden kaverin tuottavaksi tiimin jäseneksi.

Normet-polusta kiinnostuneille opiskelijoille järjestetään tutustumispäivä, jonka jälkeen he voivat hakeutua koulutukseen lähettämällä työhakemuksen osoitteeseen rekry(at)normet.com

Opiskelijat valitaan hakemusten perusteella ja alkuvaiheessa valittavien opiskelijoiden määrä on kuusi, joista suurin osa työskentelee kokoonpanotehtävissä.

Opiskelijat perehdytetään aluksi. Koulutus toteutetaan pääsääntöisesti työssäoppimisjaksojen aikana, joita 2. vuosikurssin opiskelijoilla ovat viikot 43-50 ja 3. vuosikurssin opiskelijoilla viikot 1-22. Muut työssäoppimisajat voidaan hyväksi lukea opintoihin. Esimerkiksi kesätyö aikaistaa opsikelijan valmistumista. Normet-polun suorittamisesta annetaan opiskelijalle todistus.

Opiskelijan kiertäessä eri työpisteissä, nähdään missä hän on hyvä ja mihin hän voisi työllistyä. Lisäksi työpisteisiin voidaan ohjata eritasoisia opiskelijoita, kun heille voidaan kohdistaa sopivan haastavia työtehtäviä. Tämä vaatii hyvää opiskelijan tuntemusta ja henkilökohtaista ohjaussuunnitelmaa.

Perinteisesti ohjaus on toteutettu mestari-kisälli periaatteella niin, että opiskelija työskentelee työntekijän parina. Ajatuksena on, että työntekijä ohjaa alkusi enemmän, mutta oppimisen myötä hän voi luovuttaa omia työtehtäviään opiskelijalla ja toimia itse enemmän ohjaajan roolissa. Kaikille halukkaille työntekijöille järjestetään työpaikkaohjaajakoulutusta.

Ylä-Savossa kone- ja teknologia-ala tarjoa monenlaisia työtehtäviä ja mahdollisuuden myös ylemmän tason tehtäviin Savonian tarjoaman insinöörikoulutuksen voimin. Lisäksi opiskelu ja työllistyminen ulkomailla on mahdollista.

Normetpolulle aikova hakeutuu suorittamaan kone- ja tuotantotekniikan perustutkintoa.

Lisätietoa
Opettaja Miika Vaarasuo
miika.vaarasuo(at)ysao.fi
0400 792 832.

Päivitetty: 18.11.2020 minttu.harju@ysao.fi