Erityisopetus

Erityisopetus on opiskelijan oppimisen tukemista siten, että hän saavuttaa mahdollisimman hyvin tutkinnon tavoitteet oppimisvaikeuksistaan ja/tai vammastaan huolimatta. Erityisopetus on aina yksilöllistä opiskelijan vahvuuksiin perustuvaa opetusta. Erityistä tukea tarvitsevan opiskelijan opetus- ja ohjausmenetelmät valitaan yksilöllisesti ottaen huomioon opiskelijan tapa oppia.Opetuksessa ja ohjauksessa huomioidaan myös maahanmuuttajaopiskelijan tuen tarve.

Erityisopetuksessa käytettäviä opetusmenetelmällisiä, pedagogisia ratkaisuja voivat olla:

1. ryhmätilanteisiin liittyvät menetelmät mm.

 • yhteistoiminnallinen opiskelu
 • projektiopiskelu
 • samanaikaisopetus
 • ·opiskelu pienryhmässä
 • ·ongelmaperustainen opiskelu
 • joustava ryhmäjaottelu

  ​

2.henkilökohtaiseen ohjaukseen liittyvät menetelmät mm.
 • käytäntöpainotteinen, työvaltainen opiskelu
 • strukturoitu oppiminen
 • yksilöllinen opiskelun ohjaaminen
 • ·ohjaajan/koulunkäyntiavustajan ohjaus ja/tai tuki
 • ·opiskelutehtävien tavoitteiden mukauttaminen
 • tehostettu opinto-ohjaus
 • ·opiskelutehtäviin käytettävän ajan joustavuus

  ​

3. työssäoppimiseen liittyvät menetelmät mm.

 • yksilöllinen työssäoppimisen ohjaus ja järjestelyt
 • työvalmentajan tuki työssäoppimisessa
 • lisätty/laajennettu työssäoppiminen

 

Lisätietoja:​
Opinto-ohjaaja
Paavo Härkönen
Ylä-Savon ammattiopisto
puh. 0400 793 146
paavo.harkonen@ysao.fi

Päivitetty: 7.11.2016