Erityinen tuki

Erityinen tuki

Opiskelijalla on oikeus erityiseen tukeen, jos hän tarvitsee tukea opintoihinsa oppimisvaikeuksien, vamman, sairauden tai muun syyn vuoksi. Erityinen tuki perustuu opiskelijan henkilökohtaisiin tavoitteisiin ja valmiuksiin. Erityinen tuki on pedagogista tukea ja toteutuu monipuolisina opetus- ja opiskelujärjestelyinä. Erityisen tuen ensisijaisena tavoitteena on, että opiskelija saamansa tuen turvin saavuttaa tutkinnon tai koulutuksen perusteiden mukaisen osaamisen.

Jos opiskelija tarvitsee erityistä tukea, koulutuksen järjestäjä tekee päätöksen erityisestä tuesta. Opiskelijan kanssa keskustellaan tarvittavista tukitoimista ja sovitut tukitoimet kirjataan opiskelijan henkilökohtaiseen osaamisen kehittämissuunnitelmaan.

Erityisestä tuesta päätettäessä voidaan päättää myös osaamisen arvioinnin mukauttamisesta tai ammattitaitovaatimuksista poikkeamisesta opiskelijan henkilökohtaisten valmiuksien ja tavoitteiden mukaisesti. Mukauttamista tai poikkeamista voidaan tehdä vain siltä osin, kun se on opiskelijan kohdalla välttämätöntä.

Päivitetty: 3.6.2020 sari.komulainen@ysao.fi