Työturvallisuus työssäoppimisessa


Tutustu alla oleviin tärkeisiin työturvallisuutta koskeviin lakeihin ja asetuksiin.

Työturvallisuuslaki http://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/2002/20020738

Laki nuorista työntekijöistä http://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/1993/19930998

Asetus nuorille työntekijöille erityisen vaarallisista ja haitallisista töistä

http://www.finlex.fi/fi/laki/alkup/2006/20060475

Työaikalaki http://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/1996/19960605

Päivitetty: 3.5.2017