Työssäoppiminen ulkomailla

Oletko kiinnostunut suorittamaan työssäoppimisjakson ulkomailla?

Ylä-Savon ammattiopisto myöntää matkastipendejä ulkomaan top-jaksojen matkakuluihin (max. 500 euroa/lähtijä). Sinun tulee olla 18 vuotta täyttänyt ja opiskelet vähintään toista vuotta Ylä-Savon ammattiopistossa. Opiskelumotivaatio ja yleinen aktiivisuus ovat tärkeimmät ominaisuutesi ulkomaan työssäoppimisjaksolle lähtiessäsi eikä sinulla saa olla opintosuorituksia rästissä.

Kielitaitovaatimukset vaihtelevat maittain. Englannin kielitaito riittää useimmissa maissa ja ruotsin kieli Pohjoismaissa. Lisäksi sinun tulee hallita oman alasi ammattisanasto vaihtomaan kielellä. Alla olevassa tekstissä on kuvattu kv-vaihtoprosessi askel askeleelta.

Ennen matkaa

 1. Työssäoppimispaikkoja voit kysyä oman alasi kv-opettajalta tai muilta opettajilta sekä voit myös hakea itsenäisesti esimerkiksi Te-palvelujen sivuilta. 
 2. Kun sinulla on tiedossa työssäoppimispaikka, täytä hakulomake ja pyydä allekirjoitus ryhmänohjaajaltasi. Tee englanninkielinen perusmallin cv tai Europass pohjalta. Palauta cv ja hakulomake täytettynä joko sähköisesti tai tulostettuna oman alasi kv-opettajallesi. Hakuajat ovat syksyllä 30.11. ja keväällä 30.4. mennessä Hakemuksesi käsitellään kv-tiimissä ja sen hyväksyy rehtori.
 3. Myönteisen päätöksen saatuasi, varmista työpaikka ja täytä työssäoppimissopimus (Contract of on-the-job learning).
 4. Sinun tulee pitää blogia koko ulkomaan työssäoppimisajan sisältää valmentautumisen, ulkomaanjakson ja palautteen. Malliksi aiemmin ulkomaan työssöoppimisjaksoilla olleiden opiskelijoiden blogeja www.ysao.fi/blogi
 5. Sovi oman alasi kv-opettajan kanssa valmentaumisesta ulkomaanjaksolle.
 6. Selvitä mahdolliset rokotukset oppilaitoksen terveydenhoitajalta.
 7. Kelalta saat maksuttoman eurooppalaisen sairaanhoitokortin, jolla saat samat sairaanhoitopalvelut kuin kyseisen maan omat kansalaiset. Voit tulostaa hakulomakkeen KELA:n sivuilta ja lähettää sen allekirjoitettuna oman asuinalueesi Kelan toimistolle.
 8. Palauta allekirjoitettu takaisinmaksusitoumus kv-opettajalle.
 9. Matkaliput hankitaan oppilaitoksen kautta Helsingistä kohdepaikkakunnalle. Työssäoppimisjakson jälkeen ja blogin hyväksymisen jälkeen saat maksun kuitteja vastaan matkakuluista kotipaikkakunnalta Helsinkiin omalle tilillesi.
 10. Oppilaitoksella on perusvakuutus. Hae matkalle lähtiessäsi mukaan vakuutuskortti oppilaitoksen toimistolta.
 11. Ennen lähtöä tulosta työajanseurantalomake mukaasi
 12. Selvitä työssäoppimisjakson ohjaajan kanssa työssäoppimisjakson sisältö ja tavoitteet. Sovi ohjaajasi kanssa miten ja kuinka usein pidätte yhteyttä toisiinne (esimerkiksi sähköposti tai tekstiviesti).
 13. Perehdy opettajasi kanssa yhdessä kv-opintojaksojen kriisinhallintasuunnitelmaan.

Matkan aikana täytä työajanseurantalomaketta.  Tee itsearviointi ja pyydä työssäoppimisen ohjaajaa arvioimaan työsi jakson lopulla.

Matkan jälkeen täytä palautelomake työssäoppimisen ohjaajan kanssa. Tarkista, että blogisi on vaatimusten mukainen. Palauta arviointilomakkeet työssäoppimisen ohjaajalle heti matkalta palattuasi.  Kuittia vastaan saat maksun matkakuluista kotipaikkakunnalta Helsinkiin. Velvollisuutesi on myös toimia tutorina Ylä-Savon ammattiopistoon saapuville ulkomaalaisille opiskelijoille.

KV-opettajat:

Palveluosaaminen:
Raija Perälä, Asevelikatu puh: 0400-792821 raija.perala@ysao.fi
Marja Hurskainen, Tähtiniemi puh:0400-793189 marja.hurskainen@ysao.fi

Ohjausosaaminen:
Hannele Juntunen, Ahertajankaarto puh:0400-792860 hannele.juntunen@ysao.fi

Luonnonvaraosaaminen:
Katariina Kastarinen, Hingunniemi puh:0400-793133 katariina.kastarinen@ysao.fi
Päivi Kallionpää, Peltosalmi puh: 040-1778538 paivi.kallionpaa@ysao.fi

Työelämäosaaminen:
Heli Pironetti, Ahertajankaarto puh:0400-792798 heli.pironetti@ysao.fi
Kristiina Niskanen, YTO (yhteiset tutkinnon osat) puh:0400-793636 kristiina.niskanen@ysao.fi

Teknologia ja liikenne:
Timo Talja, Asevelikatu puh:040-1798154 timo.talja@ysao.fi
Timo Juntunen, Ahertajankaarto puh:0400-793023 timo.juntunen@ysao.fi
Simo Hänninen, Asevelikatu puh:0400-792844 simo.hanninen@ysao.fi

Riina Huttunen
Hankepäällikkö
puh:0400-793129 riina.huttunen@ysao.fi


 

Liitetiedostot
Contract of on the job learning.pdf (28,5 kB) 30.1.2015 10:39
Englanninkielinen itsearviointilomake.doc (215,5 kB) 30.1.2015 8:56
hakemus_ulkomaanjaksolle.pdf (151 kB) 27.2.2013 15:07
Kv-kriisisuunnitelma.doc (64 kB) 19.11.2010 16:02
Learning Diary.pdf (29 kB) 30.1.2015 10:26
Perusvakuutus.pdf (195,7 kB) 12.3.2010 8:58
Raporttiohje opiskelijalle.pdf (29,4 kB) 30.1.2015 10:26
sitoumuskirje_kv_vaihtoon.pdf (73,9 kB) 27.2.2013 15:01
Work placement abroad.pdf (86,5 kB) 30.1.2015 13:51
Päivitetty: 30.9.2015