Metsäkoneenkuljettaja, metsuri-metsäpalvelujen tuottaja

Etusivu / Suomeksi / Hae opiskelemaan / Ammatilliset perustutkinnot / Metsäkoneenkuljettaja, metsuri-metsäpalvelujen tuottaja

Tutkinnon nimi ja laajuus

Metsäalan perustutkinto

Metsäkoneenkuljetuksen koulutusohjelma, 180 osp
metsäkoneenkuljettaja / metsuri-metsäpalvelujen tuottaja

Ammattinimikkeet

- metsäkoneenkuljettaja
- harvesterinkuljettaja
- kuormatraktorinkuljettaja
- puutavara-autonkuljettaja
- metsuri

Ei valikoimassa yhteishaussa 2018

Kysy lisää koulutuksesta

Opinto-ohjaaja Marjo Miettinen, p. 044 785 4112
etunimi.sukunimi@sakky.fi

Metsäalan perustutkinto - Metsäkoneenkuljettaja / metsuri-metsäpalvelujen tuottaja

PKKY_VALTIMO_20130326_DSC5407_logo.jpg

 

Monet mahdollisuudet metsäalalla!

Metsäalan perustutkinto on Savon ammatti- ja aikuisopiston järjestämää koulutusta Iisalmessa.
Metsäalan perustutkinnon myötä valmistut metsäkoneenkuljettajaksi tai metsuri-metsäpalvelujen
tuottajaksi. Koulutuksen aikana tehdään tiivistä yhteistyötä alueen metsäkoneurakoitsijoiden kanssa sekä metsäkonevalmistaja Ponssen kanssa.

Metsäkoneenkuljettaja
Metsäkoneenkuljettaja tekee koneellista puunkorjuuta. Tehtäviin kuuluvat puunkaato, puiden
karsiminen, katkominen ja kuormaus sekä kuljetus metsästä tienvarteen. Metsäkoneenkuljettaja
huoltaa myös käytössä olevat koneet ja suorittaa pieniä korjaustöitä.

Metsäkoneenkuljettajalle tärkeitä ominaisuuksia ovat huolellisuus ja kyky itsenäiseen työskentelyyn sekä luonnossa viihtyminen. Koulutuksen jälkeen työpaikkoina voivat olla metsäkoneyritykset. Metsäkoneenkuljettaja voi toimia myös yrittäjänä.

Metsuri-metsäpalvelujen tuottaja
Metsuri tekee ja suunnittelee metsän hakkuuta, metsänviljelyä, taimikonhoitoa ja metsänparannustöitä. Metsurin työvälineinä ovat moottori- ja raivaussaha. Metsuri vastaa itse oman työnsä suunnittelusta ja toteutuksesta.

Metsurille tärkeitä ominaisuuksia ovat hyvä fyysinen kunto ja kyky selvitä erilaisissa sääoloissa.
Koulutuksen jälkeen työpaikkoinasi voivat olla Metsähallitus, metsäteollisuus tai metsänhoitoyhdistys. Metsuri voi toimia myös yrittäjänä.

1. lukuvuoden opiskelet Iisalmessa Peltosalmella, jonka jälkeen opintosi jatkuvat Siilinjärven Toivalassa ja työssäoppimispaikkakunnalla.

Katso lisätietoja ja mm. terveysvaatimukset:
www.sakky.fi/nuoret/metsakoneenkuljettaja
www.sakky.fi/nuoret/metsuri-metsapalvelujentuottaja

Kysy lisää koulutuksesta:
Opinto-ohjaaja Marjo Miettinen, p. 044 785 4112
marjo.miettinen@sakky.fi

Bear_8w_1.gif

Kuvat: Ponsse Oyj

Liitetiedostot
Päivitetty: 14.11.2017