Ammatillisten perustutkintojen perusteet uudistuivat 1.8.2015

Etusivu / Suomeksi / Hae opiskelemaan / Ammatilliset perustutkinnot / Ammatillisten perustutkintojen perusteet uudistuivat 1.8.2015

Ammatillisten perustutkintojen tutkintojen perusteet muuttuvat 1.8.2015. Ammatillisten tutkinnon osien ammattitaitovaatimukset, arvioinnin kohteet ja -kriteerit eivät pääsääntöisesti muutu. Näkyvin muutos ammatillisena peruskoulutuksena suoritettavissa tutkinnoissa on siirtyminen osaamisperusteisuuteen ja sen myötä käyttöön otettaviin osaamista kuvaaviin osaamispisteisiin. Tutkinnon perusteissa korostuvat osaamisen lisäksi työelämälähtöisyys sekä opiskelijoiden yksilölliset ja joustavat opintopolut.

Tällä hetkellä käytössä olevien opintoviikkojen tilalle tulee osaamista kuvaava osaamispiste–käsite. Osaamispisteet kuvaavat osaamista, eivät oppimiseen käytettyä aikaa. Osaamispisteet kertovat, kuinka kattavaa, merkittävää ja vaikeaa osaaminen on suhteessa koko tutkinnon osaamiseen. Yleisesti puhutaan osaamisperusteisuudesta, jota osaamispisteisiin siirtyminen korostaa.

Ammatillisen perustutkinnon suorittaminen peruskoulutuksena kestää edelleen keskimäärin kolme vuotta; tutkinnon laajuus on 180 osaamispistettä (osp). Opintoajat ovat kuitenkin yksilöllisiä ja voivat lyhentyä mm. opiskelijalla jo olevan osaamisen tunnistamisen ja tunnustamisen avulla.

Näyttötutkintona suoritettavan ammatillisen perustutkinnon laajuutta ei enää määritellä opintoviikkoina. Myöskään osaamispisteet eivät koske aikuiskoulutusta.

Uudistus koskee kaikkia 1.8.2015 ja sen jälkeen aloittavia uusia opiskelijoita. Myös ennen lain voimaantuloa opintonsa aloittaneet opiskelijat siirtyvät suorittamaan tutkinnon uudistettujen perusteiden mukaisesti. Mikäli opiskelija valmistuu viimeistään 31.7.2015, nämä muutokset eivät kosketa häntä.

Jatkaville opiskelijoille muutoksesta ja sen vaikutuksista on kerrottu tiedotustilaisuudessa 27.4. sekä Wilmassa.

Keskeisimpiä muutoksia


1. Osaamispisteet opintoviikkojen tilalle

Tutkinnon rakenne 1.8.2015 alkaen

Nykyinen tutkinnonrakenne

Perustutkinnon laajuus

180 osp (osaamispistettä)

120 ov (opintoviikkoa)

Ammatilliset tutkinnon osat

135 osp

90 ov

Yhteiset tutkinnot osat (ns. atto-aineet)

35 osp

20 ov

Vapaasti valittavat tutkinnon osat

10 osp

10 ov


2. Ammattitaitoa täydentävät tutkinnon osat (=atot) muuttuvat yhteisiksi tutkinnon osiksi

Yhteisten tutkinnon osien laajuus on entisen 20 opintoviikon (ov) sijaan 35 osp. Tutkintotodistuksessa nykyiset atto-aineet ryhmitellään neljän isomman kokonaisuuden alle. Uusina osa-alueina yhteisiin tutkinnon osiin sisältyy tieto- ja viestintätekniikka sekä sen hyödyntäminen, työelämätaidot, yrittäjyys ja yritystoiminta ja työkyvyn ylläpitäminen.

Viestintä- ja vuorovaikutusosaaminen 11 osp

Matemaattis-luonnontieteellinen osaaminen 9 osp


Pakolliset 8 osp

 • äidinkieli 5 osp
 •  ruotsi 1 osp
 • vieras kieli 2 osp

 

Valinnaiset 3 osp

Lisäksi sisällytettävä valinnaisia opintoja 3 osp (mistä tahansa edellä mainitusta osa-alueesta)


Pakolliset 6 osp

 • matematiikka 3 osp
 • fysiikka ja kemia 2 osp
 • tieto- ja viestintätekniikka ja sen hyödyntäminen 1 osp 


Valinnaiset 3 osp

Lisäksi sisällytettävä valinnaisia opintoja 3 osp (mistä tahansa edellä mainitusta osa-alueesta)

Yhteiskunnassa ja työelämässä tarvittava osaaminen 8 osp

Sosiaalinen ja kulttuurinen osaaminen 7 osp


Pakolliset 5 osp

 • yhteiskuntataidot
 • työelämätaidot 1 osp
 • yrittäjyys ja yritystoiminta 1 osp
 • työkyvyn ylläpitäminen,liikunta ja terveystieto 2 osp

 

Valinnaiset 3 osp

Lisäksi sisällytettävä valinnaisia opintoja 3 osp (mistä tahansa edellä mainitusta osa-alueesta)


Valinnaiset 7 osp

 • kulttuurien tuntemus
 • taide ja kulttuuri
 • etiikka
 • psykologia
 • ympäristöosaaminen
 • opintoja em. kohdista 1.-3.

Huom. punaisella merkityt uuden tutkinnon osien osa-alueet


3. Yhteisissä tutkinnon osissa ja vapaasti valittavissa tutkinnon osissa opintojen nimet saattavat muuttua hieman nykyisestä

Lisätietoja antavat ryhmänohjaajat ja opinto-ohjaajat sekä työssäoppimista ohjaavat opettajat. Muutoksesta kerrotaan tarkemmin myös syksyn 2015 kotiväenilloissa.

 

4. Lisätietoja

Ryhmänohjaajilta, vastuukouluttajilta tai opoilta.

Opetushallituksen info: AMPE - Etusivu

 

Päivitetty: 8.11.2016