erillishaku_kuvakooste_karuselli.jpg

Perustutkintoon voit hakea kevään yhteishaussa (ysit ja abit),  jatkuvassa haussa tai oppisopimuksen kautta.

             

 

Opiskelupaikkoja on myös koko lukuvuoden tarjolla, katso www.ysao.fi/jatkuva

Oppisopimuskoulutus www.ysao.fi/oppisopimus

Jos sinulla ei ole peruskoulun jälkeistä tutkintoa, sinulla on mahdollisuus hankkia joustavasti ammatillinen pätevyys nuorten ja aikuisten osaamisohjelman (Nao) kautta. Saat henkilökohtaista ohjausta opintoihin ja opinnoissa otetaan huomioon mahdollisesti muualla hankkimasi osaaminen. Lisätietoja www.ysao.fi/nao

Ammattikoulutus muodostuu ammatillisista perustutkinnoista ja lisäkoulutuksena suoritettavista ammatti- ja erikoisammattitutkinnoista. Sekä nuoret että aikuiset voivat opiskella samoihin ammatillisiin perustutkintoihin.

Ammatilliseen perustutkintoon johtavan koulutuksen tavoitteena on antaa opiskelijoille ammattitaidon saavuttamiseksi tarpeellisia tietoja ja taitoja sekä valmiuksia itsenäisen ammatin harjoittamiseen, sekä tukea elinikäistä oppimista ja antaa tarpeellisia tietoja ja taitoja jatko-opintoihin, harrastuksiin ja persoonallisuuden kehittämiseen.

Ammatillisia perustutkintoja voi suorittaa kahdeksalla koulutusalalla:
• humanistinen ja kasvatusala
• kulttuuriala
• yhteiskuntatieteiden, liiketalouden ja hallinnon ala
• luonnontieteiden ala
• tekniikan ja liikenteen ala
• luonnonvara- ja ympäristöala
• sosiaali-, terveys- ja liikunta-ala
• matkailu-, ravitsemis- ja talousala

Ammatillinen lisä- ja täydennyskoulutus on mahdollista työuran eri vaiheissa. Sekä ammatillinen peruskoulutus että lisäkoulutus ovat tutkintoon tähtäävää koulutusta. Opiskelu tapahtuu paitsi oppilaitoksissa, myös lisääntyvässä määrin työpaikoilla ja verkko-oppimisympäristöissä.

Ammatilliseen koulutukseen hakeudutaan pääsääntöisesti perusopetuksen päättövaiheessa tai lukiokoulutuksen päättyessä valtakunnallisen yhteishaun kautta. Yhteishaku oppilaitoksiin tapahtuu vakiintuneina ajankohtina kahdesti vuodessa. Osassa koulutuksista haetaan suoraan oppilaitokseen.

 

Päivitetty: 3.11.2017