erillishaku_kuvakooste_karuselli.jpg

Perustutkintoon voit hakea kevään yhteishaussa (ysit ja abit),  jatkuvassa haussa tai oppisopimuksen kautta.

             

 

AMMATILLINEN KOULUTUS UUDISTUU
Nuorille suunnattuja videoita, jotka kertovat uudistuvasta ammatillisesta koulutuksesta

Videoihin on koottu oleellisimpia muutoksia tiiviiseen muotoon.

Haku koulutukseen https://www.youtube.com/watch?v=BxttggeCEqA&t=3s&list=PLiQUCEQZ2TgJ7VdIav757Y754B45_gBwk&index=5

Yksilölliset opinnot https://www.youtube.com/watch?v=JWiv2kTzGKk

Työpaikalla opiskelu https://www.youtube.com/watch?v=xzZ-7xlSwKQ

Tutkinto näytöllä https://www.youtube.com/watch?v=BhFFQ1Qd8KI

Ja ylläolevat pätkät sisältävä video https://www.youtube.com/watch?v=dNw3hxMXEPU&t=19s&list=PLiQUCEQZ2TgJ7VdIav757Y754B45_gBwk&index=1

Myös muuta uudistukseen liittyvää jatkuvasti uutta päivittyvää materiaalia  http://minedu.fi/amisreformi


Opiskelupaikkoja on  koko lukuvuoden tarjolla, katso www.ysao.fi/jatkuva

Oppisopimuskoulutus www.ysao.fi/oppisopimus

Ammattikoulutus muodostuu ammatillisista perustutkinnoista ja lisäkoulutuksena suoritettavista ammatti- ja erikoisammattitutkinnoista. Sekä nuoret että aikuiset voivat opiskella samoihin ammatillisiin perustutkintoihin.

Ammatilliseen perustutkintoon johtavan koulutuksen tavoitteena on antaa opiskelijoille ammattitaidon saavuttamiseksi tarpeellisia tietoja ja taitoja sekä valmiuksia itsenäisen ammatin harjoittamiseen, sekä tukea elinikäistä oppimista ja antaa tarpeellisia tietoja ja taitoja jatko-opintoihin, harrastuksiin ja persoonallisuuden kehittämiseen.

Ammatillisia perustutkintoja voi suorittaa kahdeksalla koulutusalalla:
• humanistinen ja kasvatusala
• kulttuuriala
• yhteiskuntatieteiden, liiketalouden ja hallinnon ala
• luonnontieteiden ala
• tekniikan ja liikenteen ala
• luonnonvara- ja ympäristöala
• sosiaali-, terveys- ja liikunta-ala
• matkailu-, ravitsemis- ja talousala

Ammatillinen lisä- ja täydennyskoulutus on mahdollista työuran eri vaiheissa. Sekä ammatillinen peruskoulutus että lisäkoulutus ovat tutkintoon tähtäävää koulutusta. Opiskelu tapahtuu paitsi oppilaitoksissa, myös lisääntyvässä määrin työpaikoilla ja verkko-oppimisympäristöissä.

Ammatilliseen koulutukseen hakeudutaan pääsääntöisesti perusopetuksen päättövaiheessa tai lukiokoulutuksen päättyessä valtakunnallisen yhteishaun kautta. Yhteishaku oppilaitoksiin tapahtuu vakiintuneina ajankohtina kahdesti vuodessa. Osassa koulutuksista haetaan suoraan oppilaitokseen.

 

Päivitetty: 15.12.2017